Iň täze habarlar

Türkmen wekiliýeti Kazanda geçirilýän «Geljegiň oýunlaryna» gatnaşýar

Türkmen wekiliýeti Kazanda geçirilýän «Geljegiň oýunlaryna» gatnaşýar

22.02.2024

|

07:51

|

144

TÜRKSOÝ-da 2024-nji ýylda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilmegi we Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere badalga berildi

TÜRKSOÝ-da 2024-nji ýylda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilmegi we Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere badalga berildi

21.02.2024

|

16:59

|

196

TDHÇB-de söwdalar: içerki we daşarky bazarlara ýeňil senagat önümleri ýerlenildi

TDHÇB-de söwdalar: içerki we daşarky bazarlara ýeňil senagat önümleri ýerlenildi

21.02.2024

|

11:08

|

158

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň ilçisiniň ynanç hatyny kabul etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň ilçisiniň ynanç hatyny kabul etdi

20.02.2024

|

22:26

|

110

Türkmenistanly lukman rus teleýaýlymynyň gepleşiginiň gahrymany boldy

Türkmenistanly lukman rus teleýaýlymynyň gepleşiginiň gahrymany boldy

20.02.2024

|

17:23

|

484

TDHÇB-de söwdalar: içerki bazarda ýeňil senagat önümleri ýerlenildi

TDHÇB-de söwdalar: içerki bazarda ýeňil senagat önümleri ýerlenildi

20.02.2024

|

11:00

|

146

TDHÇB-de söwdalar: daşarky bazarda ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalanýar

TDHÇB-de söwdalar: daşarky bazarda ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalanýar

19.02.2024

|

11:30

|

193

"Türkmen Logistika" assosiasiýasynyň guran webinarynda Demirgazyk - Günorta halkara ulag geçelgesi boýunça ýük daşamagyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

"Türkmen Logistika" assosiasiýasynyň guran webinarynda Demirgazyk - Günorta halkara ulag geçelgesi boýunça ýük daşamagyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

17.02.2024

|

17:07

|

189

TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa önümleri we türkmen halylary uly islegden peýdalanýar

TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa önümleri we türkmen halylary uly islegden peýdalanýar

17.02.2024

|

11:15

|

168

Türkmenistanly ýaş sazanda ýene bir gezek halkara bäsleşiginde baýrakly orna mynasyp boldy

Türkmenistanly ýaş sazanda ýene bir gezek halkara bäsleşiginde baýrakly orna mynasyp boldy

17.02.2024

|

08:25

|

299

196 sahypa