Iň täze habarlar

Türkiýäniň Kapadokiýa şäheriniň geografiýasy – ertekilerdäki ýaly

Türkiýäniň Kapadokiýa şäheriniň geografiýasy – ertekilerdäki ýaly

25.01.2023

|

18:35

|

1616

Türkmenistanda haýsy agaçlar ekilýär?

Türkmenistanda haýsy agaçlar ekilýär?

26.12.2022

|

18:30

|

14617

Täze ýyl baýramçylyklaryny nädip daşky gurşawa zyýan ýetirmezden geçirmeli

Täze ýyl baýramçylyklaryny nädip daşky gurşawa zyýan ýetirmezden geçirmeli

23.12.2022

|

17:31

|

1998

Howa zerarly bosgunlar – olar kimler?

Howa zerarly bosgunlar – olar kimler?

10.10.2022

|

17:10

|

1634