Iň täze habarlar

Niderlandlaryň ilçisi Türkmenistanda işe başlady

Niderlandlaryň ilçisi Türkmenistanda işe başlady

28.11.2023

|

00:17

|

114

Mejlisiň Başlygy alžirli diplomatdan ynanç hatyny kabul etdi

Mejlisiň Başlygy alžirli diplomatdan ynanç hatyny kabul etdi

27.11.2023

|

23:52

|

137

Serdar Berdimuhamedow we ABŞ-nyň ýörite wekili “COP-28” maslahatyna taýýarlyk görmek meselelerini maslahatlaşdylar

Serdar Berdimuhamedow we ABŞ-nyň ýörite wekili “COP-28” maslahatyna taýýarlyk görmek meselelerini maslahatlaşdylar

27.11.2023

|

22:34

|

148

Türkmen wekiliýeti BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň Baş maslahatynyň 20-nji mejlisine gatnaşar

Türkmen wekiliýeti BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň Baş maslahatynyň 20-nji mejlisine gatnaşar

27.11.2023

|

12:33

|

135

Wise-premýer Taňryguly Atahallyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Täjigistanda saparda bolýar

Wise-premýer Taňryguly Atahallyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Täjigistanda saparda bolýar

27.11.2023

|

12:26

|

163

HHR-iň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Türkmenistana geler

HHR-iň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Türkmenistana geler

27.11.2023

|

00:25

|

137

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 60 medal gowşurylar

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynda 60 medal gowşurylar

26.11.2023

|

23:30

|

137

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunlaryň taslamalaryny kabul etdi

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunlaryň taslamalaryny kabul etdi

26.11.2023

|

14:21

|

230

Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi

Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi

26.11.2023

|

11:38

|

216

SPEKA gatnaşyjy döwletleriň sammitiniň Baku Jarnamasy kabul edildi

SPEKA gatnaşyjy döwletleriň sammitiniň Baku Jarnamasy kabul edildi

25.11.2023

|

16:12

|

147

161 sahypa