Iň täze habarlar

Belarusda Halk birligi güni bellendi

Belarusda Halk birligi güni bellendi

17.09.2023

|

23:58

|

174

Hytaý Harbindäki halkara sergisinde täze materiallaryň ösüşini hödürleýär

Hytaý Harbindäki halkara sergisinde täze materiallaryň ösüşini hödürleýär

02.09.2023

|

15:57

|

203

Bäsleşik: «Özüň üçin ajaýyp Hytaýy aç!»

Bäsleşik: «Özüň üçin ajaýyp Hytaýy aç!»

27.08.2023

|

21:04

|

207

CGTN: "Si Szinpiniň nusgawy ganatly jümleleri" programmasy dürli dillerde ýaňlanýar

CGTN: "Si Szinpiniň nusgawy ganatly jümleleri" programmasy dürli dillerde ýaňlanýar

25.08.2023

|

01:30

|

191

China daily: daşary ýurt KHBS-niň wekilleri Içerki Mongoliýanyň ösüşine haýran galdylar

China daily: daşary ýurt KHBS-niň wekilleri Içerki Mongoliýanyň ösüşine haýran galdylar

18.07.2023

|

11:56

|

390

China daily: Dünýäde ilkinji köptaraply maýa goýum ylalaşygyna gol çekildi

China daily: Dünýäde ilkinji köptaraply maýa goýum ylalaşygyna gol çekildi

08.07.2023

|

11:17

|

475

China daily: Sanly ykdysadyýet boýunça bütindünýä maslahaty soňky tehnologiki täzelikleri görkezýär

China daily: Sanly ykdysadyýet boýunça bütindünýä maslahaty soňky tehnologiki täzelikleri görkezýär

06.07.2023

|

15:18

|

602

BelTA: GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynyň başlanmagyna galan wagtyň sanalmagynyň düwmesini Minskide basdylar

BelTA: GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynyň başlanmagyna galan wagtyň sanalmagynyň düwmesini Minskide basdylar

06.07.2023

|

12:00

|

464

BelTA: Täjigistan ŞHG-ny mundan beýläkde giňeltmegiň konsepsiýasyny işläp düzmegi teklip etdi

BelTA: Täjigistan ŞHG-ny mundan beýläkde giňeltmegiň konsepsiýasyny işläp düzmegi teklip etdi

04.07.2023

|

16:03

|

410

BelTA: Belorusyň sport we syýahatçylyk ministri daşary ýurt habarçylaryna GDA ýurtlarynyň II Oýunlaryna taýýarlygyň gidişi barada gürrüň berdi

BelTA: Belorusyň sport we syýahatçylyk ministri daşary ýurt habarçylaryna GDA ýurtlarynyň II Oýunlaryna taýýarlygyň gidişi barada gürrüň berdi

01.07.2023

|

09:13

|

330

10 sahypa