Iň täze habarlar

Hytaýda Merkezi Aziýanyň toprak-howa şertlerine niýetlenen motosikller öndürilip başlandy

Hytaýda Merkezi Aziýanyň toprak-howa şertlerine niýetlenen motosikller öndürilip başlandy

02.02.2024

|

21:44

|

939

Hytaý terrorçylyga garşy göreş tejribesi we hukuk ulgamy barada Ak kitap çap etdi

Hytaý terrorçylyga garşy göreş tejribesi we hukuk ulgamy barada Ak kitap çap etdi

24.01.2024

|

14:17

|

852

Suratlar: müňlerçe ýabany at Sinszýanyň garly düzlüginden barýarlar

Suratlar: müňlerçe ýabany at Sinszýanyň garly düzlüginden barýarlar

11.01.2024

|

18:39

|

1119

Aral deňziniň guran çäginde 1 million gektarlyk sazak tokaýlygy dörediler

Aral deňziniň guran çäginde 1 million gektarlyk sazak tokaýlygy dörediler

09.01.2024

|

17:34

|

1127

Hytaýda öndürilen ilkinji ýolagçy gämi täjirçilik maksatly ilkinji syýahatyna ugrady

Hytaýda öndürilen ilkinji ýolagçy gämi täjirçilik maksatly ilkinji syýahatyna ugrady

01.01.2024

|

20:19

|

957

Hytaýda uçarmansyz ýolagçy uçarlary üçin ilkinji merkez açyldy

Hytaýda uçarmansyz ýolagçy uçarlary üçin ilkinji merkez açyldy

27.12.2023

|

22:02

|

825

Russiýada öýleri ýylatmak üçin sarp edilýän çykdajylary azaltmaga şert döredýän enjamy döretdiler

Russiýada öýleri ýylatmak üçin sarp edilýän çykdajylary azaltmaga şert döredýän enjamy döretdiler

18.12.2023

|

13:22

|

1092

Sian 2023-nji ýylda Hytaý - Ýewropa ugry boýunça 5 müňden gowrak demir ýol ýük otlusyna hyzmat etdi

Sian 2023-nji ýylda Hytaý - Ýewropa ugry boýunça 5 müňden gowrak demir ýol ýük otlusyna hyzmat etdi

15.12.2023

|

21:11

|

1045

Hytaýyň Çançun şäherinde 27-nji buz we gar festiwaly açyldy

Hytaýyň Çançun şäherinde 27-nji buz we gar festiwaly açyldy

14.12.2023

|

00:35

|

1108

Hytaýyň Uçžen şäherinde Bütindünýä internet maslahaty geçirilýär

Hytaýyň Uçžen şäherinde Bütindünýä internet maslahaty geçirilýär

09.11.2023

|

00:42

|

1224

12 sahypa