Iň täze habarlar

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

19.09.2023

|

04:55

|

28

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demir ýollarynyň potensialy hödürlendi

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demir ýollarynyň potensialy hödürlendi

14.09.2023

|

15:42

|

173

Türkmenistanda gymmatly kagyzlar: emitentler we maýadarlar üçin bähbitleri

Türkmenistanda gymmatly kagyzlar: emitentler we maýadarlar üçin bähbitleri

02.08.2023

|

12:16

|

641

Türkmen–koreý gatnaşyklary özara bähbitli we dostlukly ýoly bilen ösdürilýär

Türkmen–koreý gatnaşyklary özara bähbitli we dostlukly ýoly bilen ösdürilýär

23.07.2023

|

16:15

|

684

Diňe pomidor däl - kiçi telekeçiler daşary ýurtlara näme we näçeräk ugradýar

Diňe pomidor däl - kiçi telekeçiler daşary ýurtlara näme we näçeräk ugradýar

13.07.2023

|

04:10

|

696

Türkmenistan uglewodorod önümçiliginiň ekologiki ugry boýunça foruma hünärmenleri çagyrýar

Türkmenistan uglewodorod önümçiliginiň ekologiki ugry boýunça foruma hünärmenleri çagyrýar

10.05.2023

|

01:53

|

394

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

23.03.2023

|

00:47

|

776

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

17.03.2023

|

15:05

|

383

Dubaýda roud-şou: Türkmenistan global maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar

Dubaýda roud-şou: Türkmenistan global maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar

12.03.2023

|

22:57

|

1093

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýe hasabatlygynyň iň döwrebap ölçegini ulanýar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýe hasabatlygynyň iň döwrebap ölçegini ulanýar

24.02.2023

|

12:00

|

1121

2 sahypa