Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

23.03.2023

|

00:47

|

36

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

17.03.2023

|

15:05

|

78

Dubaýda roud-şou: Türkmenistan global maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar

Dubaýda roud-şou: Türkmenistan global maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar

12.03.2023

|

22:57

|

332

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýe hasabatlygynyň iň döwrebap ölçegini ulanýar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýe hasabatlygynyň iň döwrebap ölçegini ulanýar

24.02.2023

|

12:00

|

309

«Bahreýn düwüni» Türkmenistana nähili artykmaçlyklary berer?

«Bahreýn düwüni» Türkmenistana nähili artykmaçlyklary berer?

23.02.2023

|

18:25

|

224

TOPH gaz geçirijisi: Pakistan öňe gitmäge taýýar

TOPH gaz geçirijisi: Pakistan öňe gitmäge taýýar

09.02.2023

|

23:12

|

218

Merkezi Aziýada kriptowalýutanyň maýninginiň geljegi barmy?

Merkezi Aziýada kriptowalýutanyň maýninginiň geljegi barmy?

04.02.2023

|

10:32

|

467

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döredilmeginiň 31 ýyllygyny belleýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döredilmeginiň 31 ýyllygyny belleýär

28.01.2023

|

12:07

|

320

Türkmenistanda ygtyýarnama almak: öz işjeňligiňi nähili kanunlaşdyrmaly

Türkmenistanda ygtyýarnama almak: öz işjeňligiňi nähili kanunlaşdyrmaly

24.01.2023

|

21:12

|

554

Sinszýan sebitiniň kärhanalary Merjkezi Aziýa ýurtlarynda täze işewürlik mümkinçiliklerini gözleýärler

Sinszýan sebitiniň kärhanalary Merjkezi Aziýa ýurtlarynda täze işewürlik mümkinçiliklerini gözleýärler

16.12.2022

|

18:23

|

469