Iň täze habarlar

Dawos 2024: maýadarlar asuda bazara garaşýarlar, emma öňdebaryjy kompaniýalaryň IPO girip biljekdigi bellenilýär

Dawos 2024: maýadarlar asuda bazara garaşýarlar, emma öňdebaryjy kompaniýalaryň IPO girip biljekdigi bellenilýär

22.01.2024

|

15:15

|

875

Türkmenistan Astanada geçýän “New Silk Way” ulag işewürlik forumynda öz mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdy

Türkmenistan Astanada geçýän “New Silk Way” ulag işewürlik forumynda öz mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdy

04.10.2023

|

14:42

|

1151

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

19.09.2023

|

04:55

|

1348

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demir ýollarynyň potensialy hödürlendi

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demir ýollarynyň potensialy hödürlendi

14.09.2023

|

15:42

|

1450

Türkmenistanda gymmatly kagyzlar: emitentler we maýadarlar üçin bähbitleri

Türkmenistanda gymmatly kagyzlar: emitentler we maýadarlar üçin bähbitleri

02.08.2023

|

12:16

|

2728

Türkmen–koreý gatnaşyklary özara bähbitli we dostlukly ýoly bilen ösdürilýär

Türkmen–koreý gatnaşyklary özara bähbitli we dostlukly ýoly bilen ösdürilýär

23.07.2023

|

16:15

|

1833

Diňe pomidor däl - kiçi telekeçiler daşary ýurtlara näme we näçeräk ugradýar

Diňe pomidor däl - kiçi telekeçiler daşary ýurtlara näme we näçeräk ugradýar

13.07.2023

|

04:10

|

2250

Türkmenistan uglewodorod önümçiliginiň ekologiki ugry boýunça foruma hünärmenleri çagyrýar

Türkmenistan uglewodorod önümçiliginiň ekologiki ugry boýunça foruma hünärmenleri çagyrýar

10.05.2023

|

01:53

|

1217

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

23.03.2023

|

00:47

|

1706

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

17.03.2023

|

15:05

|

1384

2 sahypa