Iň täze habarlar

Merkezi Aziýanyň bazarlaryna rus maýadarlarynyň "syny oturdy"

Merkezi Aziýanyň bazarlaryna rus maýadarlarynyň "syny oturdy"

25.03.2023

|

20:03

|

125

Azerbaýjan Gazagystanyň nebitini Baku-Tbilisi-Jeýhan turbageçirijisi arkaly üstaşyr geçirmek işini ýola goýdy

Azerbaýjan Gazagystanyň nebitini Baku-Tbilisi-Jeýhan turbageçirijisi arkaly üstaşyr geçirmek işini ýola goýdy

24.03.2023

|

21:03

|

84

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: suwuklandyrylan gazyň 4 müň tonnadan gowragy eksport edildi

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: suwuklandyrylan gazyň 4 müň tonnadan gowragy eksport edildi

24.03.2023

|

17:30

|

180

Türkmenistan, Russiýa we Gazagystan Hazaryň töwereginden geçýän trassanyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar

Türkmenistan, Russiýa we Gazagystan Hazaryň töwereginden geçýän trassanyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar

24.03.2023

|

11:07

|

182

Ýaponiýanyň döwlet ministri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda ösüşiň hili baradaky pikiri bilen paýlaşdy

Ýaponiýanyň döwlet ministri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda ösüşiň hili baradaky pikiri bilen paýlaşdy

24.03.2023

|

01:28

|

87

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: suwuklandyrylan gaz we göni arassalanan benzin satuwlarda öňdeligi eýelediler

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: suwuklandyrylan gaz we göni arassalanan benzin satuwlarda öňdeligi eýelediler

23.03.2023

|

16:22

|

125

Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň ýurtlary ýeke-täk energiýa bazaryny dörederler

Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň ýurtlary ýeke-täk energiýa bazaryny dörederler

23.03.2023

|

16:09

|

156

Türkmenistanda işiň ygtyýarlandyrylýan täze görnüşi peýda boldy

Türkmenistanda işiň ygtyýarlandyrylýan täze görnüşi peýda boldy

23.03.2023

|

16:02

|

345

Türkmenistan we Lýuksemburg ykdysady gatnaşyklary giňelder, şol sanda IT ulgamynda-da

Türkmenistan we Lýuksemburg ykdysady gatnaşyklary giňelder, şol sanda IT ulgamynda-da

22.03.2023

|

19:39

|

38

Gyrgyzystan altynyň baý ätiýaçlyk goruny toplady - Prezident Japarow

Gyrgyzystan altynyň baý ätiýaçlyk goruny toplady - Prezident Japarow

22.03.2023

|

03:03

|

135

86 sahypa