Iň täze habarlar

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we «THALES SIX GTS France SAS» kosmos pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we «THALES SIX GTS France SAS» kosmos pudagyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

24.04.2024

|

21:00

|

176

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi — «Airbus» kompaniýasy: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi — «Airbus» kompaniýasy: hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

24.04.2024

|

20:58

|

133

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Guziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Guziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

24.04.2024

|

18:03

|

173

KazanForumy üçin meýletinçiler: Halkara gatnaşyjylar we ussatlarça çemeleşme

KazanForumy üçin meýletinçiler: Halkara gatnaşyjylar we ussatlarça çemeleşme

20.04.2024

|

11:16

|

251

TElF 2024:  “Gaffney, Cline & Associates” kompaniýasynyň sebit direktory Drýu Pauellyň interwýusy

TElF 2024: “Gaffney, Cline & Associates” kompaniýasynyň sebit direktory Drýu Pauellyň interwýusy

19.04.2024

|

19:14

|

85

Türkmenbaşydan ugran parom Astrahanyň portuna pomidorlary getirip, peýnirler bilen gaýdyp gelýär

Türkmenbaşydan ugran parom Astrahanyň portuna pomidorlary getirip, peýnirler bilen gaýdyp gelýär

18.04.2024

|

23:38

|

101

Daşary işler ministrliginde Pakistanyň ilçisi bilen TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Daşary işler ministrliginde Pakistanyň ilçisi bilen TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi ara alnyp maslahatlaşyldy

18.04.2024

|

22:15

|

80

Gyrgyzystanda iri guryýer demirýol porty gurlar

Gyrgyzystanda iri guryýer demirýol porty gurlar

18.04.2024

|

10:10

|

191

Türkmenistan we Hytaý Ygtyýarly ykdysady operatorlar maksatnamasyny kämilleşdirmegiň meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistan we Hytaý Ygtyýarly ykdysady operatorlar maksatnamasyny kämilleşdirmegiň meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

16.04.2024

|

09:22

|

184

Hytaýyň «CNPC» kompaniýasy Täjigistanyň günorta-günbatarynda uglewodorod ýataklarynyň gözlegine girişdi

Hytaýyň «CNPC» kompaniýasy Täjigistanyň günorta-günbatarynda uglewodorod ýataklarynyň gözlegine girişdi

16.04.2024

|

00:46

|

66

208 sahypa