Iň täze habarlar

Magtymguly Pyragynyň eserleri  asyrlar içre jahankeşdeleriň dilinde

Magtymguly Pyragynyň eserleri asyrlar içre jahankeşdeleriň dilinde

23.07.2024

|

13:14

|

52

Sanly ösüşiň wirtual mümkinçilikleri

Sanly ösüşiň wirtual mümkinçilikleri

20.07.2024

|

10:32

|

107

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi: Esasy sözlerde Hytaýa garaýyş (24-nji sany)

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi: Esasy sözlerde Hytaýa garaýyş (24-nji sany)

09.07.2024

|

01:22

|

62

«Tandem» sazçylyk-teatr mekdebi aktýorçylyk ussatlygy okuwlaryna çagyrýar

«Tandem» sazçylyk-teatr mekdebi aktýorçylyk ussatlygy okuwlaryna çagyrýar

13.06.2024

|

11:10

|

188

DN TOURS Turkmenistan – syýahatçylyk dünýäsinde siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz!

DN TOURS Turkmenistan – syýahatçylyk dünýäsinde siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz!

10.06.2024

|

10:05

|

305

Ida dagy: taryhyň, medeniýetiň we tebigatyň birleşýän ýerinde ekologiýa taýdan arassa dynç alyş

Ida dagy: taryhyň, medeniýetiň we tebigatyň birleşýän ýerinde ekologiýa taýdan arassa dynç alyş

25.05.2024

|

08:58

|

306

Türkmen wekiliýeti Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi howpsuzlyk maslahatynda çykyş etdiler

Türkmen wekiliýeti Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi howpsuzlyk maslahatynda çykyş etdiler

24.05.2024

|

22:10

|

288

Türkiýede maşgala bilen ýatdan çykmajak dynç alşy meýilleşdirmegiň wagty geldi

Türkiýede maşgala bilen ýatdan çykmajak dynç alşy meýilleşdirmegiň wagty geldi

25.04.2024

|

11:02

|

1654

Özüňiz üçin Pamukkale-niň bejergi däplerini açyň

Özüňiz üçin Pamukkale-niň bejergi däplerini açyň

26.03.2024

|

09:28

|

1585

Kosmiki lotos Hytaýyň Guançan ertabyna gülläp ösüş getirdi

Kosmiki lotos Hytaýyň Guançan ertabyna gülläp ösüş getirdi

07.03.2024

|

14:25

|

753

13 sahypa