Iň täze habarlar

Söhbetdeşlige nädip gatnaşmaly we ondan geçmeli?

Söhbetdeşlige nädip gatnaşmaly we ondan geçmeli?

24.09.2023

|

15:19

|

48

Ylym – durmuşyň reňklerini görmekdir

Ylym – durmuşyň reňklerini görmekdir

18.09.2023

|

22:45

|

387

Gazagystan: Gysga setirlerde goňşy habarlary

Gazagystan: Gysga setirlerde goňşy habarlary

12.09.2023

|

23:58

|

186

Çikagonyň merkezindäki türkmen döredijiligi bilen rus restorany

Çikagonyň merkezindäki türkmen döredijiligi bilen rus restorany

07.09.2023

|

21:59

|

261

Rushyzmatdaşlygy agentligi Türkmenistandan rus dili mugallymlaryny birnäçe metodiki çärelere gatnaşmaga çagyrýar

Rushyzmatdaşlygy agentligi Türkmenistandan rus dili mugallymlaryny birnäçe metodiki çärelere gatnaşmaga çagyrýar

29.08.2023

|

13:41

|

203

Amerikan dynç alyşy: türkmen talybynyň üstünliginiň çeşmesi

Amerikan dynç alyşy: türkmen talybynyň üstünliginiň çeşmesi

28.08.2023

|

18:28

|

202

Türkiýäniň Egeý deňzindäki ajaýyp adalary sizi dynç almaga çagyrýar

Türkiýäniň Egeý deňzindäki ajaýyp adalary sizi dynç almaga çagyrýar

26.08.2023

|

18:50

|

263

Türkmençe miksologiýa, ýa-da Garagumda güneş batyşyny nädip dadyp bolar?

Türkmençe miksologiýa, ýa-da Garagumda güneş batyşyny nädip dadyp bolar?

17.08.2023

|

19:19

|

135

Ilkinji ädimi ätmäge ýardam ýa-da mümkinçiligi çäkli çagalaryň ilkinji ädimleri

Ilkinji ädimi ätmäge ýardam ýa-da mümkinçiligi çäkli çagalaryň ilkinji ädimleri

08.08.2023

|

09:41

|

697

«Alter Deňiz»: Hazar kenarynyň ýerine şäher howuzynda dynç alyş

«Alter Deňiz»: Hazar kenarynyň ýerine şäher howuzynda dynç alyş

31.07.2023

|

04:10

|

306

9 sahypa