Iň täze habarlar

Bir Bitkoin amalyny ýerine ýetirmek üçin 16 müň litr suw sarp edilýär

Bir Bitkoin amalyny ýerine ýetirmek üçin 16 müň litr suw sarp edilýär

03.12.2023

|

21:41

|

30

DevFest'23 - spikerler bilen tanyşlyk (1-nji sanaw)

DevFest'23 - spikerler bilen tanyşlyk (1-nji sanaw)

01.12.2023

|

12:59

|

62

Sanly ulag — ygtybarly we netijeli ösüş ýoly

Sanly ulag — ygtybarly we netijeli ösüş ýoly

23.05.2023

|

17:29

|

1259

Akkumulýatory aýrylýan akylly telefonlar nirä ýitdi?

Akkumulýatory aýrylýan akylly telefonlar nirä ýitdi?

03.04.2023

|

01:02

|

1298

TikTok täze funksiýalary synagdan geçirýär: goşundyda kiçi oýunlar we «Arassa düzgün» peýda bolup biler

TikTok täze funksiýalary synagdan geçirýär: goşundyda kiçi oýunlar we «Arassa düzgün» peýda bolup biler

02.11.2022

|

16:05

|

1692

Tehno – täzelikler: Google gadžetler bazaryndaky ornuny nädip berkidýär

Tehno – täzelikler: Google gadžetler bazaryndaky ornuny nädip berkidýär

20.10.2022

|

15:00

|

1619

Telefondaky mahabatdan dynmagyň ugurlary: Android we iOS üçin synagdan geçen usullar

Telefondaky mahabatdan dynmagyň ugurlary: Android we iOS üçin synagdan geçen usullar

18.10.2022

|

19:28

|

1613