Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Milli ýygyndy topary Moskwada Sambony esaslandyryjylaryň kubogynda çykyş edýär

Türkmenistanyň Milli ýygyndy topary Moskwada Sambony esaslandyryjylaryň kubogynda çykyş edýär

25.03.2023

|

19:27

|

75

Türkmen tennisçisi Täjigistanda geçirilen ýaryşda iki medal gazandy

Türkmen tennisçisi Täjigistanda geçirilen ýaryşda iki medal gazandy

25.03.2023

|

19:17

|

95

Türkmenistanyň basketbol ýygyndysy Aziýanyň Kubogy–2023-de çykyş eder

Türkmenistanyň basketbol ýygyndysy Aziýanyň Kubogy–2023-de çykyş eder

24.03.2023

|

15:51

|

164

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryny gurnaýjylar meýletinçileri çagyrýarlar

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryny gurnaýjylar meýletinçileri çagyrýarlar

23.03.2023

|

17:26

|

143

Malaýziýaly futbolçy Türkmenistan bilen boljak oýun barada öz pikirini aýtdy

Malaýziýaly futbolçy Türkmenistan bilen boljak oýun barada öz pikirini aýtdy

23.03.2023

|

11:59

|

123

Russiýanyň ýygyndy toparynyň MA ýaryşyna gatnaşmagyna  türkmen futbolçylarynyň garaýşy

Russiýanyň ýygyndy toparynyň MA ýaryşyna gatnaşmagyna türkmen futbolçylarynyň garaýşy

23.03.2023

|

02:42

|

23

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň arzasynda «Ahalyň» oýunçylarynyň ýarysy – kim täze tälimçiniň toparynda

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň arzasynda «Ahalyň» oýunçylarynyň ýarysy – kim täze tälimçiniň toparynda

22.03.2023

|

18:46

|

28

Gyrgyzystanda thekwondo GTF boýunça dünýä çempionaty geçiriler

Gyrgyzystanda thekwondo GTF boýunça dünýä çempionaty geçiriler

20.03.2023

|

17:35

|

145

Türkmen dzýudoçylary Gruziýadaky «Uly tuwalganyň» ýaryşynda çykyş ederler

Türkmen dzýudoçylary Gruziýadaky «Uly tuwalganyň» ýaryşynda çykyş ederler

20.03.2023

|

13:33

|

115

Özbegistan Aziýanyň ýaşlar Kubogynyň çempiony boldy

Özbegistan Aziýanyň ýaşlar Kubogynyň çempiony boldy

20.03.2023

|

11:04

|

126

22 sahypa