Iň täze habarlar

Awtoulag hereketlendirijisiniň ömrüni uzaldýarys

Awtoulag hereketlendirijisiniň ömrüni uzaldýarys

12.03.2024

|

15:41

|

531

Awtoulagy gyş möwsümine nähili taýýarlamaly?!

Awtoulagy gyş möwsümine nähili taýýarlamaly?!

11.12.2023

|

19:45

|

1368

Söhbetdeşlige nädip gatnaşmaly we ondan geçmeli?

Söhbetdeşlige nädip gatnaşmaly we ondan geçmeli?

24.09.2023

|

15:19

|

1226

ÝOM-lere kabul edişlik möwsüminde türkmen dalaşgärlerine peýdaly boljak 5 sany ýönekeý maslahat

ÝOM-lere kabul edişlik möwsüminde türkmen dalaşgärlerine peýdaly boljak 5 sany ýönekeý maslahat

18.07.2023

|

22:03

|

1358

Mümkin bolan wezipe: resminamalarda bulaşmazdan daşary ýurt ýokary okuw mekdebine nädip girmeli

Mümkin bolan wezipe: resminamalarda bulaşmazdan daşary ýurt ýokary okuw mekdebine nädip girmeli

10.07.2023

|

01:55

|

3259

Çapar goşundysy ugratmalary ibermek we yzarlamak işini ýönekeýleşdirýär

Çapar goşundysy ugratmalary ibermek we yzarlamak işini ýönekeýleşdirýär

06.06.2023

|

13:15

|

1793

Lingwistler häzirki zaman ylmyna we ýönekeý adama nädip kömek  edip bilerler?

Lingwistler häzirki zaman ylmyna we ýönekeý adama nädip kömek edip bilerler?

30.05.2023

|

15:23

|

1834

Öý şertlerine halyny nädip arassalamaly

Öý şertlerine halyny nädip arassalamaly

25.04.2023

|

12:18

|

2935

Hakyky  «Ессентуки» suwuny saýlaýarys: hakyky suwuň 5 sany esasy bejeriji tapawutlandyryjy alamaty

Hakyky «Ессентуки» suwuny saýlaýarys: hakyky suwuň 5 sany esasy bejeriji tapawutlandyryjy alamaty

22.04.2023

|

10:41

|

1915

Türkmenistanda zähmet rugsatlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary — doly syn

Türkmenistanda zähmet rugsatlarynyň görnüşleri we aýratynlyklary — doly syn

16.04.2023

|

16:16

|

25839

5 sahypa