Iň täze habarlar

Türkmenistan - ÝUNESKO: 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeleri we onuň geljegi

Türkmenistan - ÝUNESKO: 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeleri we onuň geljegi

17.08.2023

|

22:11

|

321

Aşgabatda Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gaz bileleşigi bilen baglanyşykly birnäçe meseläni aýdyňlaşdyrmak isleýärler

Aşgabatda Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gaz bileleşigi bilen baglanyşykly birnäçe meseläni aýdyňlaşdyrmak isleýärler

12.08.2023

|

18:48

|

336

Milli Lider Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň keşbini üýtgeden reformaçy

Milli Lider Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň keşbini üýtgeden reformaçy

29.06.2023

|

03:47

|

416

Emeli intellekt, sosial ulgamlar we galplyk döwründe köpçülikleýin habar beriş serişdeleri: «täze nebiti» kim alýar we tilki towuk keteginde

Emeli intellekt, sosial ulgamlar we galplyk döwründe köpçülikleýin habar beriş serişdeleri: «täze nebiti» kim alýar we tilki towuk keteginde

16.04.2023

|

05:59

|

1089

Döwlet ähmiýetli şäher - milli taryhda ilkinji gezek: Daşary işler ministrliginde brifing

Döwlet ähmiýetli şäher - milli taryhda ilkinji gezek: Daşary işler ministrliginde brifing

29.03.2023

|

07:07

|

969

Bilermenleriň bahasy: Türkmenistanda ses berişligiň guralşy tankyda ýer goýmaýar

Bilermenleriň bahasy: Türkmenistanda ses berişligiň guralşy tankyda ýer goýmaýar

28.03.2023

|

03:13

|

552

Türkmenistan we Tatarstan hyzmatdaşlygy artdyrar: Aşgabat duşuşygynyň netijeleri

Türkmenistan we Tatarstan hyzmatdaşlygy artdyrar: Aşgabat duşuşygynyň netijeleri

17.03.2023

|

04:27

|

1218

Dubaýda roud-şou: Türkmenistan global maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar

Dubaýda roud-şou: Türkmenistan global maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar

12.03.2023

|

22:57

|

1117

Türkmenistan Türküstan jarnamasyny kabul etdi: ol näme barada?

Türkmenistan Türküstan jarnamasyny kabul etdi: ol näme barada?

11.02.2023

|

12:43

|

1287