Iň täze habarlar

Türkiýäniň Safranbolu we Dadaý şäherleri Cittaslow toruna goşuldylar

Türkiýäniň Safranbolu we Dadaý şäherleri Cittaslow toruna goşuldylar

06.04.2024

|

12:23

|

259

Türkiýede ýerli edaralara saýlawlar

Türkiýede ýerli edaralara saýlawlar

01.04.2024

|

09:47

|

173

Diýarbakyr – Günüň kalbyndaky şäher

Diýarbakyr – Günüň kalbyndaky şäher

27.12.2023

|

09:46

|

1874

Azerbaýjanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramy mynasybetli gutlagy

Azerbaýjanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramy mynasybetli gutlagy

11.12.2023

|

17:33

|

742

Izmir syýahat üçin dünýäniň iň gowy şäherleriniň onlugyna girdi

Izmir syýahat üçin dünýäniň iň gowy şäherleriniň onlugyna girdi

24.11.2023

|

10:29

|

1012

Karahantepedäki we Göbeklitepedäki açyşlar

Karahantepedäki we Göbeklitepedäki açyşlar

22.11.2023

|

09:30

|

1005

Aýurweda güni 2023: umumy sagdynlygy we abadançylygy baýram edip

Aýurweda güni 2023: umumy sagdynlygy we abadançylygy baýram edip

06.11.2023

|

15:34

|

1045

Aşgabatda «Merkezi Aziýa – Korea Koreýa Respublikasy» forumy açyldy

Aşgabatda «Merkezi Aziýa – Korea Koreýa Respublikasy» forumy açyldy

01.11.2023

|

16:29

|

846

Aşgabatda uly sebit energetika forumyna taýýarlyk işleri tamamlanýar

Aşgabatda uly sebit energetika forumyna taýýarlyk işleri tamamlanýar

23.10.2023

|

19:25

|

1171

Türkmenistan - ÝUNESKO: 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeleri we onuň geljegi

Türkmenistan - ÝUNESKO: 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeleri we onuň geljegi

17.08.2023

|

22:11

|

1352

2 sahypa