Iň täze habarlar

Tatarystanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Aşgabatda geçirilen halkara ylmy maslahatda çykyş etdi

Tatarystanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Aşgabatda geçirilen halkara ylmy maslahatda çykyş etdi

13.06.2024

|

11:54

|

44

TDHÇB-de söwdalar: gurluşyk materiallary hem-de ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalandy

TDHÇB-de söwdalar: gurluşyk materiallary hem-de ýeňil senagat önümleri uly islegden peýdalandy

13.06.2024

|

11:17

|

73

Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli topar döredildi

Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli topar döredildi

13.06.2024

|

10:55

|

54

TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa, ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk serişdeleri uly islegden peýdalandy

TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa, ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk serişdeleri uly islegden peýdalandy

13.06.2024

|

10:30

|

41

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirdi

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirdi

13.06.2024

|

10:13

|

82

Türkmenistanyň Ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

12.06.2024

|

15:35

|

91

Azerbaýjan we Türkmenistan alternatiw energiýa we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly möhüm meselelerde iş alyp barýarlar

Azerbaýjan we Türkmenistan alternatiw energiýa we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly möhüm meselelerde iş alyp barýarlar

12.06.2024

|

14:33

|

218

Ýun Sok Ýol: Türkmenistan we Koreýa ykdysady hyzmatdaşlygyny ahalteke bedewiniň bady ýaly işjeňleşdirmelidir

Ýun Sok Ýol: Türkmenistan we Koreýa ykdysady hyzmatdaşlygyny ahalteke bedewiniň bady ýaly işjeňleşdirmelidir

11.06.2024

|

15:40

|

148

HNweGU-nyň wekilleri Kazanda geçirilen XXXVII halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşdylar

HNweGU-nyň wekilleri Kazanda geçirilen XXXVII halkara ylmy-amaly maslahata gatnaşdylar

11.06.2024

|

15:11

|

162

Kiýewde Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi esasynda çekilen suratlaryň sergisi geçirildi

Kiýewde Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi esasynda çekilen suratlaryň sergisi geçirildi

11.06.2024

|

14:45

|

81

230 sahypa