Iň täze habarlar

Aktau şäherine Türkmenistanyň täze konsuly bellendi

Aktau şäherine Türkmenistanyň täze konsuly bellendi

26.09.2023

|

10:56

|

110

Saud Arabystany Patyşalygynyň Milli güni türkmen paýtagtynda bellendi

Saud Arabystany Patyşalygynyň Milli güni türkmen paýtagtynda bellendi

26.09.2023

|

03:20

|

70

Türkmenistanyň Prezidenti we Astrahanyň gubernatory bilelikdäki meýilnamalary maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti we Astrahanyň gubernatory bilelikdäki meýilnamalary maslahatlaşdylar

25.09.2023

|

23:11

|

147

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

25.09.2023

|

13:25

|

324

“Zenan kalby” ordenine eýe bolanlar mälim edildi

“Zenan kalby” ordenine eýe bolanlar mälim edildi

25.09.2023

|

11:25

|

186

Türkmenistanda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy taýýarlanylar

Türkmenistanda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy taýýarlanylar

25.09.2023

|

10:35

|

191

Türkiýedäki Gordion gadymy şäheri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

Türkiýedäki Gordion gadymy şäheri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

25.09.2023

|

09:02

|

155

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany diýen ada eýe boldy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany diýen ada eýe boldy

24.09.2023

|

19:23

|

181

Arkadag şäherini ösdürmegiň konsepsiýasy taýýarlanylar

Arkadag şäherini ösdürmegiň konsepsiýasy taýýarlanylar

24.09.2023

|

16:48

|

225

Serdar Berdimuhamedow ilat ýazuwynyň jemlerinden ugur alyp, geljek ýyllardaky meýilnamalara takyklamalar girizilse, maksadalaýyk boljakdygyny hasaplaýar

Serdar Berdimuhamedow ilat ýazuwynyň jemlerinden ugur alyp, geljek ýyllardaky meýilnamalara takyklamalar girizilse, maksadalaýyk boljakdygyny hasaplaýar

24.09.2023

|

15:50

|

147

134 sahypa