Iň täze habarlar

Türki dünýäniň medeni mirasynyň sanly katalogy taýýarlanylýar

Türki dünýäniň medeni mirasynyň sanly katalogy taýýarlanylýar

14.06.2024

|

09:07

|

56

Ýaponiýada Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

Ýaponiýada Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

06.06.2024

|

09:45

|

178

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň  300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

03.06.2024

|

10:48

|

194

Ukrainanyň Çagalar milli kitaphanasynda “Türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary” ady bilen sergi geçirildi

Ukrainanyň Çagalar milli kitaphanasynda “Türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary” ady bilen sergi geçirildi

31.05.2024

|

12:35

|

199

Balkanabatly ýaş suratkeş gyz “mekdebiňe öz eseriňi sowgat ber” göreldesine eýerdi

Balkanabatly ýaş suratkeş gyz “mekdebiňe öz eseriňi sowgat ber” göreldesine eýerdi

27.05.2024

|

01:15

|

207

Non finito tomaşaçynyň gözi bilen: Yzzat Gylyjowyň suratlarynda Italiýanyň özüne çekijiligi

Non finito tomaşaçynyň gözi bilen: Yzzat Gylyjowyň suratlarynda Italiýanyň özüne çekijiligi

23.05.2024

|

18:40

|

184

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

21.05.2024

|

02:17

|

180

TMK döwürler boýunça saz syýahatyna çagyrýar: barokkodan başlap, XXI asyra çenli

TMK döwürler boýunça saz syýahatyna çagyrýar: barokkodan başlap, XXI asyra çenli

20.05.2024

|

14:57

|

221

Buharada Magtymguly hakynda özbek-türkmen filminiň surata düşüriljek ýerleri kesgitlenildi

Buharada Magtymguly hakynda özbek-türkmen filminiň surata düşüriljek ýerleri kesgitlenildi

20.05.2024

|

00:40

|

226

Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet ministrligi Gergiýewiň Türkmenistanda gastrolynyň ýakyn wagtda bolmagyna garaşýar

Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet ministrligi Gergiýewiň Türkmenistanda gastrolynyň ýakyn wagtda bolmagyna garaşýar

19.05.2024

|

21:30

|

288

64 sahypa