Iň täze habarlar

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli Gazagystanda baýramçylyk çäresi geçirildi

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli Gazagystanda baýramçylyk çäresi geçirildi

22.02.2024

|

10:38

|

119

Moskwada Magtymgulynyň 300 ýyllygyna nähili taýýarlyk görülýär?!

Moskwada Magtymgulynyň 300 ýyllygyna nähili taýýarlyk görülýär?!

20.02.2024

|

15:53

|

148

Rus teleýaýlymy türkmen aýdymçysy bilen gepleşik taýýarlady

Rus teleýaýlymy türkmen aýdymçysy bilen gepleşik taýýarlady

20.02.2024

|

01:50

|

253

Iýun we oktýabr aýlarynda Türkmenistanyň we Gazagystanyň Medeniýet günleri geçiriler

Iýun we oktýabr aýlarynda Türkmenistanyň we Gazagystanyň Medeniýet günleri geçiriler

17.02.2024

|

13:17

|

185

Ermenistanyň Suratkeşler birleşigi türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär

Ermenistanyň Suratkeşler birleşigi türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär

17.02.2024

|

11:53

|

137

Tretýakowsk galareýasynda türkmen suratkeşleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär

Tretýakowsk galareýasynda türkmen suratkeşleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär

17.02.2024

|

11:44

|

163

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň adyny göterýän kitaphana kitaplar we muzeý gymmatlyklary gowşuryldy

Kiýew şäherindäki Magtymgulynyň adyny göterýän kitaphana kitaplar we muzeý gymmatlyklary gowşuryldy

16.02.2024

|

11:25

|

257

Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi

14.02.2024

|

10:40

|

179

“Miras” žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi

“Miras” žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi

14.02.2024

|

09:56

|

228

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi bilen Gruziýanyň ýazyjylar döredijilik birleşiginiň başlygynyň arasynda duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi bilen Gruziýanyň ýazyjylar döredijilik birleşiginiň başlygynyň arasynda duşuşyk geçirildi

13.02.2024

|

20:21

|

211

58 sahypa