Iň täze habarlar

"Uly kir ýuwuşlyk" - Aşgabatdaky fransuz mekdebindäki çeperçilik çäresi

"Uly kir ýuwuşlyk" - Aşgabatdaky fransuz mekdebindäki çeperçilik çäresi

26.03.2023

|

01:52

|

98

Türkmenistanyň raýatlarynyň 25-si Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerine döredijilik hünärleri boýunça okuwa ugradylar

Türkmenistanyň raýatlarynyň 25-si Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerine döredijilik hünärleri boýunça okuwa ugradylar

24.03.2023

|

14:49

|

211

Iýun aýynda Türkmenistanda TÜRKSOY Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär

Iýun aýynda Türkmenistanda TÜRKSOY Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär

24.03.2023

|

03:57

|

100

Türkmenistan Minskdäki halkara kitap sergisine gatnaşýar

Türkmenistan Minskdäki halkara kitap sergisine gatnaşýar

23.03.2023

|

21:27

|

145

Dubnadaky Volga music fest 2023 festiwalynda Türkmen sazy ýerine ýetiriler

Dubnadaky Volga music fest 2023 festiwalynda Türkmen sazy ýerine ýetiriler

22.03.2023

|

19:32

|

40

Daşkentde “Innoprom. Merkezi Aziýa” atly Halkara senagat sergisi geçiriler

Daşkentde “Innoprom. Merkezi Aziýa” atly Halkara senagat sergisi geçiriler

20.03.2023

|

18:29

|

73

Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçihanasy Wenada Nowruz baýramynyň bellenilmegine goşuldy

Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçihanasy Wenada Nowruz baýramynyň bellenilmegine goşuldy

20.03.2023

|

10:43

|

112

Aşgabatda «Ýaşlar» filminiň ilkinji görkezilişi bolar

Aşgabatda «Ýaşlar» filminiň ilkinji görkezilişi bolar

18.03.2023

|

15:45

|

175

Ussat suratkeşler Bäşim Nuraly adyndaky baýragyň eýesi boldular

Ussat suratkeşler Bäşim Nuraly adyndaky baýragyň eýesi boldular

18.03.2023

|

14:56

|

165

Özbegistanda beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenildi

Özbegistanda beýik şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenildi

17.03.2023

|

17:24

|

142

16 sahypa