Iň täze habarlar

Rus dili Russiýada migrantlar üçin salgytlary “azaldar”

Rus dili Russiýada migrantlar üçin salgytlary “azaldar”

25.03.2023

|

18:58

|

91

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň sebit bölümlerinde konsullyk hyzmatlaryndan peýdalanmak bolar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň sebit bölümlerinde konsullyk hyzmatlaryndan peýdalanmak bolar

25.03.2023

|

15:08

|

97

«Remezan Çadyry» taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň agşamy 13-nji aprelde bolar

«Remezan Çadyry» taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň agşamy 13-nji aprelde bolar

25.03.2023

|

12:09

|

401

Türkmenistanda parlament saýlawlarynyň öňünden «ümsümlik güni» başlandy

Türkmenistanda parlament saýlawlarynyň öňünden «ümsümlik güni» başlandy

25.03.2023

|

12:06

|

277

Türkmenbaşyda 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň gurluşygyna girişiler

Türkmenbaşyda 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň gurluşygyna girişiler

25.03.2023

|

12:03

|

217

Elektronika dünýäsi  Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy

Elektronika dünýäsi Oraza aýy mynasybetli köne kir ýuwujy maşynlary gaýtadan işlemek boýunça aksiýanyň möhletini uzaltdy

25.03.2023

|

10:00

|

28

Baýden: Medeni hyzmatdaşlyk amerikan-türkmen gatnaşyklarynyň özenidir

Baýden: Medeni hyzmatdaşlyk amerikan-türkmen gatnaşyklarynyň özenidir

25.03.2023

|

00:18

|

98

GDA-nyň Baş sekretary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde gepleşikler geçirdi

GDA-nyň Baş sekretary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde gepleşikler geçirdi

24.03.2023

|

23:40

|

72

Çapar goşundysy arkaly indi Türkmenistanyň edaralarynyň belgilerini gözläp bolýar

Çapar goşundysy arkaly indi Türkmenistanyň edaralarynyň belgilerini gözläp bolýar

24.03.2023

|

17:02

|

373

Tutuş Daşoguz welaýaty boýunça jemagat hojalygy ulgamyny döwrebaplaşdyrýarlar

Tutuş Daşoguz welaýaty boýunça jemagat hojalygy ulgamyny döwrebaplaşdyrýarlar

24.03.2023

|

15:32

|

230

91 sahypa