Iň täze habarlar

Türkmenistanyň bilim ministri Kataryň Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň bilim ministri Kataryň Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen duşuşdy

27.02.2024

|

13:03

|

146

Türkmenistanly taryhçy alymlar Aziýanyň ýaş liderleriniň mekdebine gatnaşyp bilerler

Türkmenistanly taryhçy alymlar Aziýanyň ýaş liderleriniň mekdebine gatnaşyp bilerler

27.02.2024

|

12:43

|

67

Ilon Mask XMail poçta hyzmatyny ýola goýmagy mümkin

Ilon Mask XMail poçta hyzmatyny ýola goýmagy mümkin

27.02.2024

|

09:10

|

108

Aşgabat howanyň üýtgemegi boýunça ÝHHG-MA duşuşygyny taýýarlaýar

Aşgabat howanyň üýtgemegi boýunça ÝHHG-MA duşuşygyny taýýarlaýar

26.02.2024

|

21:25

|

68

Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň bilim ministrleri özara gatnaşyklary ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň bilim ministrleri özara gatnaşyklary ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar

26.02.2024

|

07:38

|

144

Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli gutlady

Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli gutlady

26.02.2024

|

07:28

|

42

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň işi işjeňleşýär

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň işi işjeňleşýär

26.02.2024

|

07:17

|

128

Mejlisiň deputatlary Wenada ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň gyşky mejlisine gatnaşdylar

Mejlisiň deputatlary Wenada ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň gyşky mejlisine gatnaşdylar

26.02.2024

|

01:23

|

108

Ýewropanyň ýüreginde Magtymgulynyň sözleri  ýaňlanýar - Brýusselde şygyr çäresi

Ýewropanyň ýüreginde Magtymgulynyň sözleri ýaňlanýar - Brýusselde şygyr çäresi

26.02.2024

|

00:21

|

89

Çagalary begendirmek üçin 3300 kilometrden tonnalap gar getirtdi

Çagalary begendirmek üçin 3300 kilometrden tonnalap gar getirtdi

25.02.2024

|

19:55

|

110

274 sahypa