Iň täze habarlar

Türkmenistanyň we Russiýanyň tehnologiýa ýokary okuw mekdepleri sanly ulgam arkaly maslahat geçirdiler

Türkmenistanyň we Russiýanyň tehnologiýa ýokary okuw mekdepleri sanly ulgam arkaly maslahat geçirdiler

22.09.2023

|

11:28

|

79

Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere at we oba derejesi berildi

Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere at we oba derejesi berildi

22.09.2023

|

09:18

|

128

Dünýäniň iň gowy myhmanhanalary mälim edildi

Dünýäniň iň gowy myhmanhanalary mälim edildi

21.09.2023

|

18:20

|

145

“Ýenme” hemmeleri “Öýe barýan ýol” teatr eserine tomaşa etmäge çagyrýar

“Ýenme” hemmeleri “Öýe barýan ýol” teatr eserine tomaşa etmäge çagyrýar

21.09.2023

|

16:11

|

30

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň III möwsümine gatnaşyjylar saýlanylýar

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşiginiň III möwsümine gatnaşyjylar saýlanylýar

21.09.2023

|

10:11

|

124

DTYB-niň Prezidenti Dünýä türkmenleri birleşiginiň işjeň agzalaryny sylaglady

DTYB-niň Prezidenti Dünýä türkmenleri birleşiginiň işjeň agzalaryny sylaglady

21.09.2023

|

00:31

|

95

32 ýylyň üstünlikleri Aşgabatdaky sergide görkezilýär

32 ýylyň üstünlikleri Aşgabatdaky sergide görkezilýär

20.09.2023

|

23:56

|

162

Ysraýylyň Daşary işler ministrliginde sanly “ilçi” işläp başlady

Ysraýylyň Daşary işler ministrliginde sanly “ilçi” işläp başlady

20.09.2023

|

22:24

|

156

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýada geçiriljek syýahatçylyk sergisine gatnaşar

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýada geçiriljek syýahatçylyk sergisine gatnaşar

20.09.2023

|

21:36

|

87

Mekdep okuwçylarynyň arasynda robototehnika bäsleşigi geçiriler

Mekdep okuwçylarynyň arasynda robototehnika bäsleşigi geçiriler

20.09.2023

|

17:33

|

165

193 sahypa