Iň täze habarlar

Emeli aň Stiw ýakyn wagtda geçiriljek ählumumy saýlawlarda Beýik Britaniýanyň parlamentine dalaşgär bolar

Emeli aň Stiw ýakyn wagtda geçiriljek ählumumy saýlawlarda Beýik Britaniýanyň parlamentine dalaşgär bolar

19.06.2024

|

11:32

|

101

Türkmenistanda Eýranyň raýatlary üçin saýlaw uçastogy açylar

Türkmenistanda Eýranyň raýatlary üçin saýlaw uçastogy açylar

19.06.2024

|

11:25

|

65

«Samsung» smartfony dolandyrmak mümkinçiligi bolan sport aýakgaplaryny çykardy

«Samsung» smartfony dolandyrmak mümkinçiligi bolan sport aýakgaplaryny çykardy

19.06.2024

|

11:05

|

79

Ilon Mask: smartfonlar geçmişde galar – olaryň ornuny «Neuralink» çipleri alar

Ilon Mask: smartfonlar geçmişde galar – olaryň ornuny «Neuralink» çipleri alar

19.06.2024

|

10:47

|

82

Saud Arabystany haj wagtynda uçarmansyz howa taksisini işe girizdiler

Saud Arabystany haj wagtynda uçarmansyz howa taksisini işe girizdiler

14.06.2024

|

08:43

|

162

Türkmen kompaniýalary Özbegistanda geçiriljek sergilere çagyrylýar

Türkmen kompaniýalary Özbegistanda geçiriljek sergilere çagyrylýar

13.06.2024

|

10:38

|

139

Russiýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Iwan Wolynkin Russiýa güni mynasybetli ORIENT-e interwýu berdi

Russiýanyň Türkmenistandaky Ilçisi Iwan Wolynkin Russiýa güni mynasybetli ORIENT-e interwýu berdi

12.06.2024

|

04:00

|

249

"Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygy"  atly breýn-ring bäsleşigi

"Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygy" atly breýn-ring bäsleşigi

12.06.2024

|

00:06

|

248

Belarus uniwersitetleri türkmen dalaşgärlerine garaşýar: «IDEA+» agentligi okuwa girişde kömek eder

Belarus uniwersitetleri türkmen dalaşgärlerine garaşýar: «IDEA+» agentligi okuwa girişde kömek eder

10.06.2024

|

11:18

|

177

“Türkmenpoçta” kompaniýasynyň Çapar Pay goşundysynyň täzelenen görnüşinden peýdalanyň

“Türkmenpoçta” kompaniýasynyň Çapar Pay goşundysynyň täzelenen görnüşinden peýdalanyň

08.06.2024

|

10:10

|

270

295 sahypa