Iň täze habarlar

Türkmen wekiliýeti “Hytaý - Merkezi Aziýa” seljeriş merkezleriniň forumyna gatnaşýar

Türkmen wekiliýeti “Hytaý - Merkezi Aziýa” seljeriş merkezleriniň forumyna gatnaşýar

21.09.2023

|

14:35

|

96

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

«Türkmenaragatnaşyk» we tor çözgütleriniň öňdebaryjy ýapon üpjünçisi hyzmatdaşlyga gönükdirilendir

19.09.2023

|

04:55

|

40

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demir ýollarynyň potensialy hödürlendi

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demir ýollarynyň potensialy hödürlendi

14.09.2023

|

15:42

|

173

Gazagystan: Gysga setirlerde goňşy habarlary

Gazagystan: Gysga setirlerde goňşy habarlary

12.09.2023

|

23:58

|

149

Magtymguly barada filmi surata düşürýän döredijilik topary Moskwa bardylar

Magtymguly barada filmi surata düşürýän döredijilik topary Moskwa bardylar

02.09.2023

|

14:35

|

450

Rushyzmatdaşlygy agentligi Türkmenistandan rus dili mugallymlaryny birnäçe metodiki çärelere gatnaşmaga çagyrýar

Rushyzmatdaşlygy agentligi Türkmenistandan rus dili mugallymlaryny birnäçe metodiki çärelere gatnaşmaga çagyrýar

29.08.2023

|

13:41

|

174

Türkmenistan - ÝUNESKO: 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeleri we onuň geljegi

Türkmenistan - ÝUNESKO: 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeleri we onuň geljegi

17.08.2023

|

22:11

|

295

Aşgabatda Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gaz bileleşigi bilen baglanyşykly birnäçe meseläni aýdyňlaşdyrmak isleýärler

Aşgabatda Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gaz bileleşigi bilen baglanyşykly birnäçe meseläni aýdyňlaşdyrmak isleýärler

12.08.2023

|

18:48

|

309

Türkmen–koreý gatnaşyklary özara bähbitli we dostlukly ýoly bilen ösdürilýär

Türkmen–koreý gatnaşyklary özara bähbitli we dostlukly ýoly bilen ösdürilýär

23.07.2023

|

16:15

|

684

Diňe pomidor däl - kiçi telekeçiler daşary ýurtlara näme we näçeräk ugradýar

Diňe pomidor däl - kiçi telekeçiler daşary ýurtlara näme we näçeräk ugradýar

13.07.2023

|

04:10

|

696

4 sahypa