Iň täze habarlar

ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy Gökdepedäki kölüň kenarynda “ýaşyl” oýunlary gurar

ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy Gökdepedäki kölüň kenarynda “ýaşyl” oýunlary gurar

27.02.2024

|

16:11

|

598

"Pandanyň kiçijik skeletleri": Ýaponiýanyň kenarlaryndaky ummanda geň jandar ýaşaýar

"Pandanyň kiçijik skeletleri": Ýaponiýanyň kenarlaryndaky ummanda geň jandar ýaşaýar

24.02.2024

|

20:57

|

176

“Amyderýa” döwlet tebigy goraghanasynyň nahalhanasynda 14 müň düýp sazak ösdürilip ýetişdiriler

“Amyderýa” döwlet tebigy goraghanasynyň nahalhanasynda 14 müň düýp sazak ösdürilip ýetişdiriler

20.02.2024

|

14:46

|

206

Gazagystan Türkmenistan bilen ekologiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

Gazagystan Türkmenistan bilen ekologiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

12.02.2024

|

10:52

|

307

Samarkantda göçýän ýabany haýwanlary goramak boýunça BMG-niň maslahaty geçirilýär

Samarkantda göçýän ýabany haýwanlary goramak boýunça BMG-niň maslahaty geçirilýär

11.02.2024

|

20:08

|

219

Daşkent şäherinde Merkezi Aziýanyň “Ýaşyl” uniwersiteti açyldy we sebitiň howa boýunça gün tertibine garaldy

Daşkent şäherinde Merkezi Aziýanyň “Ýaşyl” uniwersiteti açyldy we sebitiň howa boýunça gün tertibine garaldy

11.02.2024

|

19:39

|

194

2024-nji ýylda Türkmenistanda 3 million düýp bag nahaly oturdylar

2024-nji ýylda Türkmenistanda 3 million düýp bag nahaly oturdylar

10.02.2024

|

14:41

|

284

Garaýyş: Hazar we Aral deňizlerini nädip halas edip bolar?

Garaýyş: Hazar we Aral deňizlerini nädip halas edip bolar?

09.02.2024

|

18:25

|

253

Gaplaňgyr goraghanasynda jerenleriň sany 200-e ýetdi

Gaplaňgyr goraghanasynda jerenleriň sany 200-e ýetdi

29.01.2024

|

17:44

|

424

Gazagystanyň täze Hazar deňiz instituty suwuň derejesiniň peselme meselesini çözer

Gazagystanyň täze Hazar deňiz instituty suwuň derejesiniň peselme meselesini çözer

28.01.2024

|

21:25

|

277

21 sahypa