Iň täze habarlar

Azerbaýjan we Türkmenistan alternatiw energiýa we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly möhüm meselelerde iş alyp barýarlar

Azerbaýjan we Türkmenistan alternatiw energiýa we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly möhüm meselelerde iş alyp barýarlar

12.06.2024

|

14:33

|

266

5-nji iýun – Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

5-nji iýun – Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

06.06.2024

|

16:58

|

219

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti gaty hojalyk galyndylaryny ýygnaýar

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti gaty hojalyk galyndylaryny ýygnaýar

06.06.2024

|

16:03

|

408

Tutuş dünýäden bilermenler Çölleşmä we gurakçylyga garşy göreşmegi ara alyp maslahatlaşmak üçin bir ýere jemlenerler

Tutuş dünýäden bilermenler Çölleşmä we gurakçylyga garşy göreşmegi ara alyp maslahatlaşmak üçin bir ýere jemlenerler

06.06.2024

|

12:25

|

235

Kompýuterleriň ekologiýa taýdan arassalygyny bahalandyrmak üçin standartlar işe girizildi

Kompýuterleriň ekologiýa taýdan arassalygyny bahalandyrmak üçin standartlar işe girizildi

04.06.2024

|

11:50

|

187

1-nji iýundan başlap Dubaýda bir gezeklik ulanylýan paketler gadagan ediler

1-nji iýundan başlap Dubaýda bir gezeklik ulanylýan paketler gadagan ediler

28.05.2024

|

09:48

|

280

Gazagystan GDA-da ilkinji bolup ICAO-nyň ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy boýunça maksatnamasyna goşuldy

Gazagystan GDA-da ilkinji bolup ICAO-nyň ekologiýa taýdan arassa awiasiýa ýangyjy boýunça maksatnamasyna goşuldy

17.05.2024

|

12:53

|

365

Hazar deňzinde emeli adalar peýda bolup biler

Hazar deňzinde emeli adalar peýda bolup biler

11.05.2024

|

09:00

|

381

30-njy mart—Galyndysyz dünýä ugrunda tagalla etmegiň halkara güni

30-njy mart—Galyndysyz dünýä ugrunda tagalla etmegiň halkara güni

01.04.2024

|

09:29

|

1871

Apple emeli intellektiň kömegi bilen uglerod galyndylaryny pese düşürmegi maksat edinýär

Apple emeli intellektiň kömegi bilen uglerod galyndylaryny pese düşürmegi maksat edinýär

28.03.2024

|

09:25

|

550

23 sahypa