Iň täze habarlar

Balkan welaýatynda täze gidrotehniki desga açylyp, ulanyşa berildi

Balkan welaýatynda täze gidrotehniki desga açylyp, ulanyşa berildi

23.03.2023

|

11:47

|

92

Türkmenistanda bag oturtmak – 2023 kampanaiýasyna badalga berildi

Türkmenistanda bag oturtmak – 2023 kampanaiýasyna badalga berildi

18.03.2023

|

13:10

|

97

Aşgabatda ösüş boýunça hyzmatdaşlaryň Klimatik toparynyň nobatdaky ýygnagy geçdi

Aşgabatda ösüş boýunça hyzmatdaşlaryň Klimatik toparynyň nobatdaky ýygnagy geçdi

18.03.2023

|

11:23

|

146

BMG-niň bilermenleri Daşoguzyň bagbanlary üçin okuw geçirdiler

BMG-niň bilermenleri Daşoguzyň bagbanlary üçin okuw geçirdiler

16.03.2023

|

17:09

|

216

Beýik Britaniýanyň kompaniýalary Türkmenistan bilen ýaşyl energetika babatynda hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýärler

Beýik Britaniýanyň kompaniýalary Türkmenistan bilen ýaşyl energetika babatynda hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýärler

14.03.2023

|

10:14

|

71

Türkmenistan we Eýran çölleşmä garşy göreşde tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny nygtadylar

Türkmenistan we Eýran çölleşmä garşy göreşde tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyny nygtadylar

11.03.2023

|

13:56

|

181

Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we «Ýaş tebigatçy» suratlaryň bäsleşigini geçirýärler

Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti we «Ýaş tebigatçy» suratlaryň bäsleşigini geçirýärler

11.03.2023

|

10:20

|

425

Aral deňzindäki suwuň derejesi ýarym metre golaý ýokarlandy

Aral deňzindäki suwuň derejesi ýarym metre golaý ýokarlandy

07.03.2023

|

12:10

|

355

Umman şertnamasy: on ýyllyk gepleşiklerden soň gazanylan taryhy ylalaşyk

Umman şertnamasy: on ýyllyk gepleşiklerden soň gazanylan taryhy ylalaşyk

06.03.2023

|

01:15

|

186

Germaniýanyň Hytaýdan gün enjamlaryny satyn almagy 2022-nji ýylda €3,1 mlrd-dan geçdi

Germaniýanyň Hytaýdan gün enjamlaryny satyn almagy 2022-nji ýylda €3,1 mlrd-dan geçdi

03.03.2023

|

15:46

|

228

8 sahypa