Iň täze habarlar

Ozon Gazagystanda logistika merkeziniň gurluşygyna başlady

Ozon Gazagystanda logistika merkeziniň gurluşygyna başlady

27.07.2023

|

00:35

|

299

Türkmen telekeçilerini daş senagaty boýunça Hindistanda geçjek halkara sergisine çagyrýarlar

Türkmen telekeçilerini daş senagaty boýunça Hindistanda geçjek halkara sergisine çagyrýarlar

25.07.2023

|

13:16

|

436

Türkmenistan ýer tudanasyny BAE-ne eksport edip başlady

Türkmenistan ýer tudanasyny BAE-ne eksport edip başlady

24.07.2023

|

15:00

|

675

«Türkmendeňizderýaýollarynda» ýükleri gümrük pajyny tölemezden saklamak  mümkinçiligi  barada ýatlatdylar

«Türkmendeňizderýaýollarynda» ýükleri gümrük pajyny tölemezden saklamak mümkinçiligi barada ýatlatdylar

18.07.2023

|

11:53

|

439

Tehnika dünýäsi Bosch kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi distribýutory boldy

Tehnika dünýäsi Bosch kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi distribýutory boldy

13.07.2023

|

22:00

|

472

«Balam» hususy kärhanasy halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

«Balam» hususy kärhanasy halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär

11.07.2023

|

15:14

|

493

Gazagystan öz kompaniýalaryny Alibaba.com halkara platformasyna çykarmak boýunça maksatnamany ýola goýdy

Gazagystan öz kompaniýalaryny Alibaba.com halkara platformasyna çykarmak boýunça maksatnamany ýola goýdy

10.07.2023

|

20:55

|

264

Aşgabatdaky ýyladyş ulgamlarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Aşgabatdaky ýyladyş ulgamlarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

10.07.2023

|

14:35

|

383

Köşidäki 68 ýaşaýyş jaýynda täze daşarky inžener ulgamlaryny dörederler

Köşidäki 68 ýaşaýyş jaýynda täze daşarky inžener ulgamlaryny dörederler

10.07.2023

|

14:32

|

581

Türkmenistanyň maliýe Ministrligi döwlet eýeçiligine degişli 45 desgany satuwa çykarar

Türkmenistanyň maliýe Ministrligi döwlet eýeçiligine degişli 45 desgany satuwa çykarar

10.07.2023

|

14:22

|

547

22 sahypa