Iň täze habarlar

Türkmenbaşyda 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň gurluşygyna girişiler

Türkmenbaşyda 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň gurluşygyna girişiler

25.03.2023

|

12:03

|

214

Tutuş Daşoguz welaýaty boýunça jemagat hojalygy ulgamyny döwrebaplaşdyrýarlar

Tutuş Daşoguz welaýaty boýunça jemagat hojalygy ulgamyny döwrebaplaşdyrýarlar

24.03.2023

|

15:32

|

230

Handmade Exports maksatnamasyna Lebap welaýatynda badalga berler

Handmade Exports maksatnamasyna Lebap welaýatynda badalga berler

20.03.2023

|

16:00

|

111

Paýtagtyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda täze medeni-dynç alyş merkezi gurlar

Paýtagtyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda täze medeni-dynç alyş merkezi gurlar

20.03.2023

|

15:36

|

227

Türkmen kompaniýasy ýahtalaryň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär

Türkmen kompaniýasy ýahtalaryň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär

18.03.2023

|

11:25

|

274

IBA Group Türkmenistan bilen demir ýol ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

IBA Group Türkmenistan bilen demir ýol ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdy

18.03.2023

|

11:22

|

111

Mejlis harytlaryň kodlanmagy baradaky Brýussel konwensiýasyna goşulmak hakynda kanuny kabul etdi

Mejlis harytlaryň kodlanmagy baradaky Brýussel konwensiýasyna goşulmak hakynda kanuny kabul etdi

17.03.2023

|

16:41

|

191

Türkmenistanda TSTB-niň 15 ýyllyk ýubileýi mynasybetli hususy pudagyň sergisine badalga berildi

Türkmenistanda TSTB-niň 15 ýyllyk ýubileýi mynasybetli hususy pudagyň sergisine badalga berildi

17.03.2023

|

16:32

|

238

Ýigit HJ Türkmenistanda ilkinji bolup Global G.A.P. şahadatnamasyny aldy

Ýigit HJ Türkmenistanda ilkinji bolup Global G.A.P. şahadatnamasyny aldy

17.03.2023

|

14:48

|

506

Türkmenbaşynyň deňiz portunyň ISO halkara ölçeglerine gabat gelýändigi tassyklandy

Türkmenbaşynyň deňiz portunyň ISO halkara ölçeglerine gabat gelýändigi tassyklandy

17.03.2023

|

12:38

|

177

12 sahypa