Iň täze habarlar

Türkmen telekeçileri hyzmatdaşlyk üçin Gazagystana çagyrylýar

Türkmen telekeçileri hyzmatdaşlyk üçin Gazagystana çagyrylýar

05.06.2024

|

09:25

|

190

Türkmen telekeçileri “Hytaý-Ýewraziýa” halkara sergisine çagyrylýar

Türkmen telekeçileri “Hytaý-Ýewraziýa” halkara sergisine çagyrylýar

01.06.2024

|

09:50

|

211

Türkiýede awtoulag komponentleriniň halkara sergisi dünýä awtoulag pudagynyň hünärmenlerini bir ýere jemlär

Türkiýede awtoulag komponentleriniň halkara sergisi dünýä awtoulag pudagynyň hünärmenlerini bir ýere jemlär

22.05.2024

|

09:29

|

355

Türkmen işewürleri Dubaýda tebigy önümleriň halkara sergisine çagyrylýar

Türkmen işewürleri Dubaýda tebigy önümleriň halkara sergisine çagyrylýar

20.05.2024

|

10:54

|

456

Türkmen işewürleri Malaýziýada “halal” önümleriniň halkara sergisine çakylyk aldylar

Türkmen işewürleri Malaýziýada “halal” önümleriniň halkara sergisine çakylyk aldylar

11.05.2024

|

09:25

|

297

Türkmenistanyň işewürleri Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň  Eýranda geçiriljek ilkinji tehnologiýalar we innowasiýalar sergisine gatnaşyp biler

Türkmenistanyň işewürleri Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Eýranda geçiriljek ilkinji tehnologiýalar we innowasiýalar sergisine gatnaşyp biler

02.05.2024

|

14:39

|

434

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky türkmen telekeçileri üçin maliýe serişdelerini dolandyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirer

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky türkmen telekeçileri üçin maliýe serişdelerini dolandyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirer

20.04.2024

|

21:39

|

371

«INNOPROM. Merkezi Aziýa» atly halkara senagat sergisine 10 müňden gowrak gatnaşyjy ýygnanar

«INNOPROM. Merkezi Aziýa» atly halkara senagat sergisine 10 müňden gowrak gatnaşyjy ýygnanar

19.04.2024

|

16:27

|

413

Ýewropanyň ösüş we täzeleniş banky müşderiler bilen gepleşikleri geçirmek boýunça ussatlyk sapagyny geçirer

Ýewropanyň ösüş we täzeleniş banky müşderiler bilen gepleşikleri geçirmek boýunça ussatlyk sapagyny geçirer

10.04.2024

|

13:25

|

529

Türkmen işewürleri Eýranda geçiriljek dokma önümleriniň halkara sergisine gatnaşyp bilerler

Türkmen işewürleri Eýranda geçiriljek dokma önümleriniň halkara sergisine gatnaşyp bilerler

09.04.2024

|

11:45

|

543

24 sahypa