Iň täze habarlar

«Berkarar» kinoteatrynda mart aýynyň 24-26-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

23.03.2023

|

10:40

«Berkarar» kinoteatrynda mart aýynyň 24-26-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry
191
«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 20-26-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

20.03.2023

|

15:30

«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 20-26-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 115
173
«Berkarar» kinoteatrynda mart aýynyň 20-22-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

20.03.2023

|

10:35

«Berkarar» kinoteatrynda mart aýynyň 20-22-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry
228
«Gül zemin» kinoteatrynda mart aýynyň 18-19-na görkeziljek filmleriň tertibi

18.03.2023

|

12:31

«Gül zemin» kinoteatrynda mart aýynyň 18-19-na görkeziljek filmleriň tertibi

Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, «Gül zemin» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Gül zemin» kinoteatry
176
«Berkarar» kinoteatrynda 18-19-njy martda görkeziljek filmleriň tertibi

18.03.2023

|

10:10

«Berkarar» kinoteatrynda 18-19-njy martda görkeziljek filmleriň tertibi

Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry
173
«Gül zemin» kinoteatrynda mart aýynyň 14-16-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

14.03.2023

|

17:26

«Gül zemin» kinoteatrynda mart aýynyň 14-16-sy aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, «Gül zemin» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Gül zemin» kinoteatry
216
«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 14-19-y aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

14.03.2023

|

11:05

«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 14-19-y aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

Magtymguly şaýoly, 115
219
«Berkarar» kinoteatrynda 13-15-nji martda görkeziljek filmleriň tertibi

13.03.2023

|

10:20

«Berkarar» kinoteatrynda 13-15-nji martda görkeziljek filmleriň tertibi

Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry
216
«Berkarar» kinoteatrynda 9-njy martda görkeziljek filmleriň tertibi

09.03.2023

|

11:45

«Berkarar» kinoteatrynda 9-njy martda görkeziljek filmleriň tertibi

Atatürk köçesi, «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Berkarar» kinoteatry
494
«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 6-12-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

06.03.2023

|

15:38

«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 6-12-si aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

Magtymguly şaýoly, 115
308
5 sahypa