Iň täze habarlar

Türkmenistanda geçirilýän parlament saýlawlarynda 15:00-a çenli saýlawçylaryň 74,4%-i ses berdi

Türkmenistanda geçirilýän parlament saýlawlarynda 15:00-a çenli saýlawçylaryň 74,4%-i ses berdi

26.03.2023

|

17:28

|

72

"Uly kir ýuwuşlyk" - Aşgabatdaky fransuz mekdebindäki çeperçilik çäresi

"Uly kir ýuwuşlyk" - Aşgabatdaky fransuz mekdebindäki çeperçilik çäresi

26.03.2023

|

01:52

|

98

Merkezi Aziýanyň bazarlaryna rus maýadarlarynyň "syny oturdy"

Merkezi Aziýanyň bazarlaryna rus maýadarlarynyň "syny oturdy"

25.03.2023

|

20:03

|

110

Türkmenistanyň Milli ýygyndy topary Moskwada Sambony esaslandyryjylaryň kubogynda çykyş edýär

Türkmenistanyň Milli ýygyndy topary Moskwada Sambony esaslandyryjylaryň kubogynda çykyş edýär

25.03.2023

|

19:27

|

75

Türkmen tennisçisi Täjigistanda geçirilen ýaryşda iki medal gazandy

Türkmen tennisçisi Täjigistanda geçirilen ýaryşda iki medal gazandy

25.03.2023

|

19:17

|

95

Rus dili Russiýada migrantlar üçin salgytlary “azaldar”

Rus dili Russiýada migrantlar üçin salgytlary “azaldar”

25.03.2023

|

18:58

|

91

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň sebit bölümlerinde konsullyk hyzmatlaryndan peýdalanmak bolar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň sebit bölümlerinde konsullyk hyzmatlaryndan peýdalanmak bolar

25.03.2023

|

15:08

|

97

«Remezan Çadyry» taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň agşamy 13-nji aprelde bolar

«Remezan Çadyry» taslamasynyň çäginde Türkmenistanyň agşamy 13-nji aprelde bolar

25.03.2023

|

12:09

|

401

Türkmenistanda parlament saýlawlarynyň öňünden «ümsümlik güni» başlandy

Türkmenistanda parlament saýlawlarynyň öňünden «ümsümlik güni» başlandy

25.03.2023

|

12:06

|

277

Türkmenbaşyda 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň gurluşygyna girişiler

Türkmenbaşyda 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň gurluşygyna girişiler

25.03.2023

|

12:03

|

208

318 sahypa