Iň täze habarlar

Kappakodiýada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy bellendi

Kappakodiýada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy bellendi

22.09.2023

|

20:00

|

152

Wladimir Putin telefon arkaly Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Wladimir Putin telefon arkaly Serdar Berdimuhamedowy gutlady

22.09.2023

|

15:02

|

104

Türkmen ilçisi Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

Türkmen ilçisi Parlamentara ýapon-türkmen dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

22.09.2023

|

13:02

|

102

Türkmenistanyň we Russiýanyň tehnologiýa ýokary okuw mekdepleri sanly ulgam arkaly maslahat geçirdiler

Türkmenistanyň we Russiýanyň tehnologiýa ýokary okuw mekdepleri sanly ulgam arkaly maslahat geçirdiler

22.09.2023

|

11:28

|

96

Türkmenistanyň we Ermenistanyň arasynda haryt dolanyşygy artýar

Türkmenistanyň we Ermenistanyň arasynda haryt dolanyşygy artýar

22.09.2023

|

09:43

|

90

Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere at we oba derejesi berildi

Gökdepe etrabynda döredilen täze ilatly ýerlere at we oba derejesi berildi

22.09.2023

|

09:18

|

147

Prezident Serdar Berdimuhamedow 42 ýaşady

Prezident Serdar Berdimuhamedow 42 ýaşady

22.09.2023

|

09:03

|

289

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Germaniýanyň Prezidentleri Berlinde duşuşarlar

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Germaniýanyň Prezidentleri Berlinde duşuşarlar

22.09.2023

|

02:08

|

154

AFK kubogynda türkmen "Merw"-i Täjigistanyň "Rawşan"-y bilen deňme-deň oýnady

AFK kubogynda türkmen "Merw"-i Täjigistanyň "Rawşan"-y bilen deňme-deň oýnady

21.09.2023

|

22:40

|

82

Türkmenistan banklary Russiýa Federasiýasynda walýuta söwdasyna gatnaşyp bilýän ýurtlaryň sanawyna girdi

Türkmenistan banklary Russiýa Federasiýasynda walýuta söwdasyna gatnaşyp bilýän ýurtlaryň sanawyna girdi

21.09.2023

|

22:24

|

83

629 sahypa