Iň täze habarlar

CAREC ýurtlarynyň bilim ulgamynyň ýolbaşçylary Daşkentde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi maslahatlaşdylar

CAREC ýurtlarynyň bilim ulgamynyň ýolbaşçylary Daşkentde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi maslahatlaşdylar

02.03.2024

|

21:36

|

152

ÝB-de «iPhone» üçin mobil programmalaryň  ilkinji alternatiw dükany açylar

ÝB-de «iPhone» üçin mobil programmalaryň ilkinji alternatiw dükany açylar

02.03.2024

|

17:12

|

119

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň wekilleri döwlet hyzmatlaryny sanlylaşdyrmakda gyrgyz tejribelerini öwrendiler

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň wekilleri döwlet hyzmatlaryny sanlylaşdyrmakda gyrgyz tejribelerini öwrendiler

02.03.2024

|

16:40

|

143

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan parahatçylyk we ösüş üçin Bitaraplyga ünsi jemleýär

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan parahatçylyk we ösüş üçin Bitaraplyga ünsi jemleýär

02.03.2024

|

14:40

|

111

Türkiýede okamak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary kabul edilýär

Türkiýede okamak isleýän daşary ýurt raýatlarynyň resminamalary kabul edilýär

02.03.2024

|

14:06

|

201

Daşkent şäherinde Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler barada brifing geçirildi

Daşkent şäherinde Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler barada brifing geçirildi

02.03.2024

|

13:59

|

114

Sankt-Peterburg şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy bellendi

Sankt-Peterburg şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy bellendi

02.03.2024

|

13:52

|

117

Suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň ýygyndysy Ermenistanda okuw-türgenleşigini geçer

Suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň ýygyndysy Ermenistanda okuw-türgenleşigini geçer

02.03.2024

|

13:50

|

102

Türkmenistan Bişkek şäherinde hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň 3-nji diwizionynyň oýunlaryna gatnaşar

Türkmenistan Bişkek şäherinde hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň 3-nji diwizionynyň oýunlaryna gatnaşar

02.03.2024

|

13:45

|

102

Türkmenistanyň Prezidenti elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmagy tabşyrdy

02.03.2024

|

13:39

|

149

887 sahypa