Iň täze habarlar

Türkmen suratçy Türkiýekäki foto sammite gatnaşdy

Türkmen suratçy Türkiýekäki foto sammite gatnaşdy

30.05.2024

|

00:02

|

1711

Daşoguzyň ýörite sungat mekdebinde täze saz hakda söhbetdeşlik

Daşoguzyň ýörite sungat mekdebinde täze saz hakda söhbetdeşlik

26.05.2024

|

21:20

|

123

Nury Halmämedowyň döredijiliginde aýdym žanry

Nury Halmämedowyň döredijiliginde aýdym žanry

06.05.2024

|

19:00

|

598

Türkmenistanda birinji aprel nähili bellenilýär

Türkmenistanda birinji aprel nähili bellenilýär

01.04.2024

|

16:04

|

602

Nowruz baýramy: bahar baýramçylygy we däp-dessurlary

Nowruz baýramy: bahar baýramçylygy we däp-dessurlary

20.03.2024

|

12:00

|

902

Täze tehnologiýalar gadymy budda heýkelini gaýtadan dikeltmäge ýardam eder

Täze tehnologiýalar gadymy budda heýkelini gaýtadan dikeltmäge ýardam eder

22.02.2024

|

23:58

|

963

Asman moda öýüniň täze “Zenan” kolleksiýasynyň Pariždäki premýerasy şowly boldy

Asman moda öýüniň täze “Zenan” kolleksiýasynyň Pariždäki premýerasy şowly boldy

22.01.2024

|

04:16

|

1004

Aşgabadyň moda münberinde Gündogar sungatynyň täsin beýany: Parižden gelen moda hünärmenini haýran galdyran zat

Aşgabadyň moda münberinde Gündogar sungatynyň täsin beýany: Parižden gelen moda hünärmenini haýran galdyran zat

09.01.2024

|

01:09

|

1129

Gurjak teatrynyň sahnasyna gezelenç: täsinligi kim döredýär?

Gurjak teatrynyň sahnasyna gezelenç: täsinligi kim döredýär?

08.01.2024

|

16:08

|

1092

Goşa Japarowyň 100 ýyllygyna: "Men saz plastilini arkaly pikirlenýärin..."

Goşa Japarowyň 100 ýyllygyna: "Men saz plastilini arkaly pikirlenýärin..."

03.01.2024

|

01:33

|

1320

7 sahypa