Iň täze habarlar

Indi drama ýok, diňe gammalar bar: ýaş pianinoçylaryň halypasy we onuň galaktikalary

Indi drama ýok, diňe gammalar bar: ýaş pianinoçylaryň halypasy we onuň galaktikalary

24.03.2023

|

00:28

|

61

Türkmenistanda «Rahmaninowyň bahary» – ähli döwürleriň aýdymy

Türkmenistanda «Rahmaninowyň bahary» – ähli döwürleriň aýdymy

20.03.2023

|

01:47

|

114

Saz matematikasy ýa-da matematiki saz: kompozitor Tuýliýew Nurymowyň akkordy barada

Saz matematikasy ýa-da matematiki saz: kompozitor Tuýliýew Nurymowyň akkordy barada

19.03.2023

|

02:25

|

137

Türkmen suratkeşleriniň gözleri bilen Fransiýa syýahat – Aşgabatda « Pariž-Mary» sergisi

Türkmen suratkeşleriniň gözleri bilen Fransiýa syýahat – Aşgabatda « Pariž-Mary» sergisi

03.03.2023

|

17:37

|

239

Antonio Onorao uçup gitdi, ýöne türkmen dilini öwrenip... gaýdyp gelmäge söz berdi

Antonio Onorao uçup gitdi, ýöne türkmen dilini öwrenip... gaýdyp gelmäge söz berdi

24.02.2023

|

15:16

|

203

TMDDI-nyň kitap söýüjileriň klubynda edebiýatdan aňrybaş köp peýda almagy öwredýärler – nähilidigini gürrüň berýäris

TMDDI-nyň kitap söýüjileriň klubynda edebiýatdan aňrybaş köp peýda almagy öwredýärler – nähilidigini gürrüň berýäris

03.02.2023

|

11:01

|

164

Zehinli hudožnik we zabun konditer Bäşim Soltanow bilen söhbetdeşlik

Zehinli hudožnik we zabun konditer Bäşim Soltanow bilen söhbetdeşlik

01.02.2023

|

12:41

|

451

Ýanwaryň üçünji hepdesiniň iň gowy onlaýn premýeralary we seriallary

Ýanwaryň üçünji hepdesiniň iň gowy onlaýn premýeralary we seriallary

23.01.2023

|

19:32

|

368

Ýanwaryň ikinji hepdesiniň iň gowy filmlerininiň we seriallarynyň onlaýn-täze görkezişleri

Ýanwaryň ikinji hepdesiniň iň gowy filmlerininiň we seriallarynyň onlaýn-täze görkezişleri

16.01.2023

|

20:36

|

514

Türkmen halkynyň taryhy we medeniýeti: Aşgabadyň milli muzeýlerine syn

Türkmen halkynyň taryhy we medeniýeti: Aşgabadyň milli muzeýlerine syn

11.01.2023

|

20:40

|

421

2 sahypa