Iň täze habarlar

Magtymguly barada filmi surata düşürýän döredijilik topary Moskwa bardylar

Magtymguly barada filmi surata düşürýän döredijilik topary Moskwa bardylar

02.09.2023

|

14:35

|

450

Brýusselde baýramçylyk agşamy: Türkmenistanyň baý mirasy bilen bezelen medeni çäre

Brýusselde baýramçylyk agşamy: Türkmenistanyň baý mirasy bilen bezelen medeni çäre

01.09.2023

|

20:45

|

102

Zehinler we muşdaklar: Moskwada türkmen sazandalarynyň konserti geçirildi

Zehinler we muşdaklar: Moskwada türkmen sazandalarynyň konserti geçirildi

15.08.2023

|

20:00

|

157

Sungat barada söhbetler: türkmen suratkeşleriniň suratlarynda gapylaryň nyşany

Sungat barada söhbetler: türkmen suratkeşleriniň suratlarynda gapylaryň nyşany

09.08.2023

|

03:29

|

276

Polkownige hiç kim garaşanok .. , emma türkmen Myrada onuň konsertleri bilen Awstraliýanyň Melburnynda garaşýarlar

Polkownige hiç kim garaşanok .. , emma türkmen Myrada onuň konsertleri bilen Awstraliýanyň Melburnynda garaşýarlar

29.07.2023

|

14:53

|

386

Kuturýeden we fransuz kompozitoryndan bir köýnegiň hekaýasy - olary Türkmenistan bilen näme baglanyşdyrýar

Kuturýeden we fransuz kompozitoryndan bir köýnegiň hekaýasy - olary Türkmenistan bilen näme baglanyşdyrýar

01.07.2023

|

22:10

|

363

«Kamerata»-ny diňlemek we ruhlanmak: ýaş ansamblyň saz «magnetizmi» nämede?

«Kamerata»-ny diňlemek we ruhlanmak: ýaş ansamblyň saz «magnetizmi» nämede?

27.06.2023

|

20:12

|

242

Nury Halmamedowyň sazynda çagalyk dünýäsi: orän owadan we näzik!

Nury Halmamedowyň sazynda çagalyk dünýäsi: orän owadan we näzik!

20.06.2023

|

23:48

|

574

Türkmen Orfeýi – Nury Halmämmedowyň fenomeni. Kompozitoryň 85 ýyllygyna

Türkmen Orfeýi – Nury Halmämmedowyň fenomeni. Kompozitoryň 85 ýyllygyna

20.06.2023

|

23:37

|

535

Özüne çekiji plener: Sungatdaky dialog halklary ýakynlaşdyrýar

Özüne çekiji plener: Sungatdaky dialog halklary ýakynlaşdyrýar

20.06.2023

|

23:20

|

423

6 sahypa