Iň täze habarlar

Ida dagy: taryhyň, medeniýetiň we tebigatyň birleşýän ýerinde ekologiýa taýdan arassa dynç alyş

Ida dagy: taryhyň, medeniýetiň we tebigatyň birleşýän ýerinde ekologiýa taýdan arassa dynç alyş

25.05.2024

|

08:58

|

8

Nury Halmämedowyň döredijiliginde aýdym žanry

Nury Halmämedowyň döredijiliginde aýdym žanry

06.05.2024

|

19:00

|

382

Türkiýede maşgala bilen ýatdan çykmajak dynç alşy meýilleşdirmegiň wagty geldi

Türkiýede maşgala bilen ýatdan çykmajak dynç alşy meýilleşdirmegiň wagty geldi

25.04.2024

|

11:02

|

1411

Türkiýäniň Safranbolu we Dadaý şäherleri Cittaslow toruna goşuldylar

Türkiýäniň Safranbolu we Dadaý şäherleri Cittaslow toruna goşuldylar

06.04.2024

|

12:23

|

1304

Türkmenistanda birinji aprel nähili bellenilýär

Türkmenistanda birinji aprel nähili bellenilýär

01.04.2024

|

16:04

|

481

Türkiýede ýerli edaralara saýlawlar

Türkiýede ýerli edaralara saýlawlar

01.04.2024

|

09:47

|

348

Özüňiz üçin Pamukkale-niň bejergi däplerini açyň

Özüňiz üçin Pamukkale-niň bejergi däplerini açyň

26.03.2024

|

09:28

|

1387

Nowruz baýramy: bahar baýramçylygy we däp-dessurlary

Nowruz baýramy: bahar baýramçylygy we däp-dessurlary

20.03.2024

|

12:00

|

661

Awtoulag hereketlendirijisiniň ömrüni uzaldýarys

Awtoulag hereketlendirijisiniň ömrüni uzaldýarys

12.03.2024

|

15:41

|

430

Kosmiki lotos Hytaýyň Guançan ertabyna gülläp ösüş getirdi

Kosmiki lotos Hytaýyň Guançan ertabyna gülläp ösüş getirdi

07.03.2024

|

14:25

|

528

28 sahypa