Iň täze habarlar

Halkyň mirasy – döwrebaplaşmagyň ygtybarly we üstünlikli ýoly: Hytaýa sapardan galan täsirler

Halkyň mirasy – döwrebaplaşmagyň ygtybarly we üstünlikli ýoly: Hytaýa sapardan galan täsirler

29.11.2023

|

14:55

|

66

Izmir syýahat üçin dünýäniň iň gowy şäherleriniň onlugyna girdi

Izmir syýahat üçin dünýäniň iň gowy şäherleriniň onlugyna girdi

24.11.2023

|

10:29

|

204

Karahantepedäki we Göbeklitepedäki açyşlar

Karahantepedäki we Göbeklitepedäki açyşlar

22.11.2023

|

09:30

|

212

Ulularyň durmuşy üçin çagalar oýunlary ýa-da dünýämiz haçan gowulanar?

Ulularyň durmuşy üçin çagalar oýunlary ýa-da dünýämiz haçan gowulanar?

13.11.2023

|

04:58

|

264

Aýurweda güni 2023: umumy sagdynlygy we abadançylygy baýram edip

Aýurweda güni 2023: umumy sagdynlygy we abadançylygy baýram edip

06.11.2023

|

15:34

|

353

Aşgabatda «Merkezi Aziýa – Korea Koreýa Respublikasy» forumy açyldy

Aşgabatda «Merkezi Aziýa – Korea Koreýa Respublikasy» forumy açyldy

01.11.2023

|

16:29

|

237

Türkmen milli konserwatoriýasy Nury Halmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygyna bagyşlap konsert berdi

Türkmen milli konserwatoriýasy Nury Halmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygyna bagyşlap konsert berdi

27.10.2023

|

20:21

|

423

Reňkdäki sungat: Türkmen saç stilistleri Sankt-Peterburgdan täze reňkleýiş usullaryny «getirdiler»

Reňkdäki sungat: Türkmen saç stilistleri Sankt-Peterburgdan täze reňkleýiş usullaryny «getirdiler»

25.10.2023

|

18:59

|

219

Media sowatlylygy barada ABŞ-ly bilermen bilen söhbetdeşlik

Media sowatlylygy barada ABŞ-ly bilermen bilen söhbetdeşlik

23.10.2023

|

19:37

|

613

Aşgabatda uly sebit energetika forumyna taýýarlyk işleri tamamlanýar

Aşgabatda uly sebit energetika forumyna taýýarlyk işleri tamamlanýar

23.10.2023

|

19:25

|

446

24 sahypa