Iň täze habarlar

Türkmenistan adam söwdasyna garşy göreşmek üçin täze milli meýilnamanyň üstünde işleýär

Türkmenistan adam söwdasyna garşy göreşmek üçin täze milli meýilnamanyň üstünde işleýär

25.03.2023

|

00:58

|

53

Indi drama ýok, diňe gammalar bar: ýaş pianinoçylaryň halypasy we onuň galaktikalary

Indi drama ýok, diňe gammalar bar: ýaş pianinoçylaryň halypasy we onuň galaktikalary

24.03.2023

|

00:28

|

61

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

Türkmenistanyň Dubaýdaky nebitgaz maslahaty: energiýa geçişligi şertlerinde maýa goýumlary

23.03.2023

|

00:47

|

36

Notalar, ülňüler, taýýarlanyş tärleri: bir kämilligiň hekaýasy

Notalar, ülňüler, taýýarlanyş tärleri: bir kämilligiň hekaýasy

20.03.2023

|

18:10

|

119

Türkmenistanda «Rahmaninowyň bahary» – ähli döwürleriň aýdymy

Türkmenistanda «Rahmaninowyň bahary» – ähli döwürleriň aýdymy

20.03.2023

|

01:47

|

114

Saz matematikasy ýa-da matematiki saz: kompozitor Tuýliýew Nurymowyň akkordy barada

Saz matematikasy ýa-da matematiki saz: kompozitor Tuýliýew Nurymowyň akkordy barada

19.03.2023

|

02:25

|

137

Türkmen senetkäri Wenada Wohnen & Interieur sergisine gatnaşýar

Türkmen senetkäri Wenada Wohnen & Interieur sergisine gatnaşýar

17.03.2023

|

19:35

|

148

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

Türkmen-Tatarstan biznes forumy: teklipler we ylalaşyklar

17.03.2023

|

15:05

|

78

Taryha gezelenç: ABŞ-nyň prezidentleriniň Aşgabatda bir stoluň başynda geçen duşuşygy

Taryha gezelenç: ABŞ-nyň prezidentleriniň Aşgabatda bir stoluň başynda geçen duşuşygy

16.03.2023

|

03:16

|

30

Türkmenistanyň «Halkbank» PJB nähili karzlary berýär

Türkmenistanyň «Halkbank» PJB nähili karzlary berýär

13.03.2023

|

11:57

|

27

9 sahypa