Iň täze habarlar

«Hazar» konsorsiumy sorujy-kompressor turbalary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

27.02.2024

|

10:29

«Hazar» konsorsiumy sorujy-kompressor turbalary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

58
Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik beketleriň gurluşygy üçin halkara bäsleşigini yglan edýär

25.02.2024

|

21:39

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik beketleriň gurluşygy üçin halkara bäsleşigini yglan edýär

82
«Demirýollary» AGPJ ýük wagonlarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

24.02.2024

|

13:22

«Demirýollary» AGPJ ýük wagonlarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

139
«Deňiz söwda floty» ÝGPJ “Bitarap” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämisi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak babatda bäsleşik yglan edýär

22.02.2024

|

15:40

«Deňiz söwda floty» ÝGPJ “Bitarap” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämisi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak babatda bäsleşik yglan edýär

113
“Hazar” konsorsiumy sorujy enjamlar üçin (nasos) ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada bäsleşik yglan edýär

22.02.2024

|

12:40

“Hazar” konsorsiumy sorujy enjamlar üçin (nasos) ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada bäsleşik yglan edýär

129
«Eni Turkmenistan Limited» kompaniýasy materiallar bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

17.02.2024

|

08:38

«Eni Turkmenistan Limited» kompaniýasy materiallar bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

118
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk harytlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

16.02.2024

|

10:51

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk harytlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

118
«Turkmendeňizderýaýollary» agentligi Türkmenbaşy şäherindäki “Çarlak” myhmanhanasy üçin zerur enjamlary satyn almak babatda aşakdaky lotlar boýunça bäsleşik yglan edýär

13.02.2024

|

22:32

«Turkmendeňizderýaýollary» agentligi Türkmenbaşy şäherindäki “Çarlak” myhmanhanasy üçin zerur enjamlary satyn almak babatda aşakdaky lotlar boýunça bäsleşik yglan edýär

265
Aşgabatdaky "Rus öýi" surat çekmek sapagyna we basnýalary okamak bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar

12.02.2024

|

20:07

Aşgabatdaky "Rus öýi" surat çekmek sapagyna we basnýalary okamak bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar

280
Sebitleýin düzme ýazmak bäsleşigi: Dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy gorap saklamakda halkara ynsanperwer hukugynyň ähmiýeti

07.02.2024

|

11:07

Sebitleýin düzme ýazmak bäsleşigi: Dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy gorap saklamakda halkara ynsanperwer hukugynyň ähmiýeti

257
18 sahypa