Iň täze habarlar

“Ahal” türkmen futbolynda täze sahypa açýar. Ýeňiş we ajaýyp-gol Saud Arabystanyň "Al-Feýhasyny" geň galdyrdy

“Ahal” türkmen futbolynda täze sahypa açýar. Ýeňiş we ajaýyp-gol Saud Arabystanyň "Al-Feýhasyny" geň galdyrdy

20.09.2023

|

16:44

|

1471

Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

04.09.2023

|

00:01

|

1226

Gadymy döwürden şu güne çenli: boks hakda 15 üýtgeşik we gyzykly hakykatlar

Gadymy döwürden şu güne çenli: boks hakda 15 üýtgeşik we gyzykly hakykatlar

27.08.2023

|

23:17

|

1372

«Arkadag» FT-nyň oýunçysy - Bolgariýadaky türgenleşik lageri we ilkinji halkara oýun hakda

«Arkadag» FT-nyň oýunçysy - Bolgariýadaky türgenleşik lageri we ilkinji halkara oýun hakda

06.08.2023

|

18:28

|

1126

Merkezi Aziýanyň Kubogy: Täjigistanyň ýygyndysy Türkmenistanyň toparyndan utulman saklanmagy başardy

Merkezi Aziýanyň Kubogy: Täjigistanyň ýygyndysy Türkmenistanyň toparyndan utulman saklanmagy başardy

12.06.2023

|

09:51

|

1145

Türkmen futbolçysy — Gonkongdaky ýaşaýyş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary we Aşgabada gelmegi hakynda

Türkmen futbolçysy — Gonkongdaky ýaşaýyş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary we Aşgabada gelmegi hakynda

09.05.2023

|

10:17

|

2226

Türkmen boksçylary Daşkentde geçirilýän dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyryna çykdylar

Türkmen boksçylary Daşkentde geçirilýän dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyryna çykdylar

08.05.2023

|

01:22

|

1516

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri «Ak Bars»-dan utuldy, ýöne bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandy

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri «Ak Bars»-dan utuldy, ýöne bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandy

08.04.2023

|

15:53

|

1189

Türkmen futboly haçan döredi?

Türkmen futboly haçan döredi?

21.01.2023

|

16:45

|

8436

Göreşeris - Mingazow AFK-nyň Pariž 2024 saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zenanlar ýygyndy toparynyň mümkinçiligi barada

Göreşeris - Mingazow AFK-nyň Pariž 2024 saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zenanlar ýygyndy toparynyň mümkinçiligi barada

16.01.2023

|

01:07

|

1293

2 sahypa