Iň täze habarlar

“Ahal” türkmen futbolynda täze sahypa açýar. Ýeňiş we ajaýyp-gol Saud Arabystanyň "Al-Feýhasyny" geň galdyrdy

“Ahal” türkmen futbolynda täze sahypa açýar. Ýeňiş we ajaýyp-gol Saud Arabystanyň "Al-Feýhasyny" geň galdyrdy

20.09.2023

|

16:44

|

981

Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

Suwasty hokkeý ýa-da peýnir ýaryşy: sportuň iň üýtgeşik görnüşleridir

04.09.2023

|

00:01

|

763

Gadymy döwürden şu güne çenli: boks hakda 15 üýtgeşik we gyzykly hakykatlar

Gadymy döwürden şu güne çenli: boks hakda 15 üýtgeşik we gyzykly hakykatlar

27.08.2023

|

23:17

|

827

«Arkadag» FT-nyň oýunçysy - Bolgariýadaky türgenleşik lageri we ilkinji halkara oýun hakda

«Arkadag» FT-nyň oýunçysy - Bolgariýadaky türgenleşik lageri we ilkinji halkara oýun hakda

06.08.2023

|

18:28

|

759

Merkezi Aziýanyň Kubogy: Täjigistanyň ýygyndysy Türkmenistanyň toparyndan utulman saklanmagy başardy

Merkezi Aziýanyň Kubogy: Täjigistanyň ýygyndysy Türkmenistanyň toparyndan utulman saklanmagy başardy

12.06.2023

|

09:51

|

820

Türkmen futbolçysy — Gonkongdaky ýaşaýyş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary we Aşgabada gelmegi hakynda

Türkmen futbolçysy — Gonkongdaky ýaşaýyş, ýanýoldaşyna beren sowgatlary we Aşgabada gelmegi hakynda

09.05.2023

|

10:17

|

1741

Türkmen boksçylary Daşkentde geçirilýän dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyryna çykdylar

Türkmen boksçylary Daşkentde geçirilýän dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyryna çykdylar

08.05.2023

|

01:22

|

1162

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri «Ak Bars»-dan utuldy, ýöne bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandy

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçileri «Ak Bars»-dan utuldy, ýöne bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandy

08.04.2023

|

15:53

|

895

Türkmen futboly haçan döredi?

Türkmen futboly haçan döredi?

21.01.2023

|

16:45

|

5894

Göreşeris - Mingazow AFK-nyň Pariž 2024 saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zenanlar ýygyndy toparynyň mümkinçiligi barada

Göreşeris - Mingazow AFK-nyň Pariž 2024 saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin zenanlar ýygyndy toparynyň mümkinçiligi barada

16.01.2023

|

01:07

|

943

2 sahypa