Iň täze habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow, Rustam Minnihanow, Marat Husnullin Russia Halal Expo sergine baryp gördüler

16.05.2024 | 20:45 |
 Gurbanguly Berdimuhamedow, Rustam Minnihanow, Marat Husnullin Russia Halal Expo sergine baryp gördüler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow, Tatarystanyň raisy Rustam Minnihanow we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Marat Husnullin şu gün Russiýa Russia Halal Expo sergisine baryp gördüler.

1.jpeg

Tatarystan Respublikasynyň pawilýonyna baryp gördüler. Geçen ýyl Tatarystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 13% ýokarlandy we 52$ geçdi.

2.jpeg

Bu ýerde Türkmenistan uly ekspozisiýa taýýarlady. Pawilýonda milli halylar we täsin taýýarlanan tehnologiýalara aýratyn üns berildi.

3.jpeg

Bu ýerde myhmanlara bäş ýyl mundan ozal türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň maddy däl miras sanawyna girizilendigi gürrüň berdiler. Şeýle hem, gelýänler türkmen öndürijileriniň köp sanly önümi bilen tanşyp bilerler.

4.jpeg

Russiýa Halal Expo sergisi Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlygyň iň uly sergisidir. KazanForum gatnaşyjylarynyň arasynda gepleşik geçirmek, işewürlik taslamalaryny ösdürmek we ösdürmek üçin ajaýyp ýer.

5.jpeg

Dünýäniň 11 ýurdy we Russiýanyň 17 sebiti sergä gatnaşýar.

ORIENT news

Foto: rais.tatarstan.ru

Şeýle hem okaň: