Samsung

Ykdysadyýet

02.03.2024 00:50
182
Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer Hojamyrat Geldimyradow Türkmenistanyň şu ýylyň ýanwar-fewral aýlaryndaky makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.
02.03.2024 00:01
188
Jemi içerki önümiň ösüş depgini durnukly, ýagny, 6,3 göterim derejesinde saklanylýar.
01.03.2024 23:43
121
Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde “Oguz han” ylmy-tehnologiýalar merkezi dörediler. Bu baradaky Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde gol çekdi.
01.03.2024 21:07
84
2-3-nji maýda Daşkentde üçünji Daşkent halkara maýa goýum forumy/TIIF-III geçiriler.
01.03.2024 13:18
177
Gazagystan täze gury ýer portuny gurmagy meýilleşdirýär diýip, «24KZ» teleýaýlymy habar berýär.
01.03.2024 13:18
69
Türkmen-özbek bankara hyzmatdaşlygy meselesi ilçi Şadurdy Meredow bilen Özbegistan Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary Bobir Abubakirowyň arasyndaky gepleşikleriň esasy temasy boldy.
01.03.2024 13:10
135
2024-nji ýylyň 5-nji martynda sagat 11:00-da Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň göçme birža söwdasy başlanýar.
01.03.2024 12:54
136
Türkmenistanyň ilçisi Aýmyrat Goçmyradowyň Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary Haýdar Rajapow bilen duşuşygy geçirildi.
01.03.2024 12:40
150
Türkmenistanyň ulag-logistika kompaniýalary 23-24-nji aprelde Astrahanda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Hazar sebitiniň ulag logistikasy-2024” III halkara forumyna gatnaşarlar.
01.03.2024 09:47
158
«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» atly XV halkara ykdysady forumy 2024-nji ýylyň 14 – 19-njy marty aralygynda Kazanda (Russiýa Federasiýasy, Tatarystan Respublikasy) geçiriler.