Samsung
bae
24.05.2022 17:07
3079
Türkmenistan airlines awiakompaniýasy Türkmenistandan Kazan we Dubaý şäherlerine yzygiderli uçar gatnawlaryna awiapetekleriň satuwyna başlady – diýip, Aşgabadyň satuw bölümine baryp gören ORIENT-iň habarçysy habar berýär. Birinji uçar Türkmenistandan 30-njy maýda ugrar.
21.05.2022 22:31
1510
Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky metjitde türkmen parlamentiniň ýokary palatasynyň Başlygy hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet Baştutany Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň sadakasy berildi diýip, şu gün resmi türkmen metbugaty ýazýar.
17.05.2022 19:48
1456
Duşenbe güni, 16-njy maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda $174,2 müň we 17,4 million manada barabar bolan geleşikleriň 10-sy baglaşyldy diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
16.05.2022 21:30
1498
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we türkmen parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň adyna onuň Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli gutlag hatlaryny iberdiler diýip, şu gün resmi türkmen metbugaty ýazýar.