Samsung

Sport

10.04.2024 13:19
687
Türkmenistanly agyr atletikaçy Dawranbek Hasanbaýew Pariž şäherinde geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna ygtyýarnama gazandy. Ildeşimiziň agyr atletika boýunça Dünýä kubogynda gazanan altyn medaly oňa Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukugy üpjün etdi.
09.04.2024 00:27
921
Olimpiýa şäherçesiniň “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, altyn medallary gazanan türkmenistanly türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy.
03.04.2024 14:27
670
Ýurdumyzda adamlaryň saglygyny berkitmek, sporta bolan söýgini artdyrmak we köpçülikleýin sporty ösdürmek maksady bilen her ýylda geçirilýän «Türkmenistan-ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlaryna «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary uly ruhubelentlik bilen işjeň gatnaşýarlar.
30.03.2024 14:16
780
Türkmenistanda ralli-reýd boýunça dünýäniň iň iri ýaryşy bolan «Ýüpek ýoly» halkara awtorallisi geçirilip bilner. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň saýty habar berýär.
25.03.2024 09:51
590
Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabide kibersport adasy peýda bolar.
21.03.2024 15:39
491
2024-nji ýylyň 21-nji aprelinde geçiriljek BYD Daşkent halkara marafonyna gatnaşmak üçin hasaba alyş işleri dowam edýär. Däp bolan ýazky ylgaw ýaryşyna Perfend.com onlaýn-platforma arkaly ýazylyp bilersiňiz.
17.03.2024 01:09
677
Katar 2025-nji ýyldan başlap, 17 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda futbol boýunça dünýä çempionatynyň (FIFA U-17) nobatdaky bäşisini kabul eder. Bu barada FIFA penşenbe güni habar berdi.
15.03.2024 15:34
596
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlar paýtagtymyzyň «Aşgabat» köpugurly stadionynda geçirilýän sport çärelerine gatnaşdylar.
12.03.2024 14:27
717
Hokkeý boýunça Türkmenistanyň ýygyndysy Bişkekde geçirilýän dünýä çempionatynda ilkinji ýeňşini baýram etdi.
12.03.2024 08:57
742
Gazagystanda 2025-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Geljegiň oýunlaryna» taýýarlyk görlüp başlandy.