Samsung

Tehnologiýalar

25.02.2024 00:48
173
Lilah Porjes tarapyndan esaslandyrylan "Procode_Dress" brendi döredijiligi we programmirlemäni birleşdirmek arkaly robotlaşdyrylan ellerde hem-de 3D çaphana usulynda lybaslary döredýär. Şeýle usulda taýýarlanylan ilkinji lybaslar toplumy Nýu-Ýorkda geçirilen moda hepdeliginde görkezildi.
24.02.2024 08:30
209
SpaceX kompaniýasy Starlink internet-hyzmatynyň käbir hemralaryny ulanyjylara ýakynrak ýerleşdirmek isleýär. Munuň üçin kompaniýa ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasyna öz hemralaryny Ýeriň üstünden 340-360 km belentlikde ýerleşdirmäge rugsat almak üçin ýüz tutdy. Bu häzirki ulanylýan orbitalardan 200 km pesdir.
23.02.2024 14:58
247
“Samsung” telewozorlary öndürmekde dünýäde 18 ýyldan bäri öňdebaryjy bolmagynda galýar. Geçen ýylyň jemleri boýunça kompaniýa telewizor bazarynyň 30,1% -ini eýeledi.
21.02.2024 14:36
178
Koreýa Respublikasynyň “Samsung” kompaniýalar topary flagman görnüşli “Galaxy S24” modelli smartfonlary üçin ekologiýa taýdan arassa aksessuarlaryny tanyşdyrdy.
19.02.2024 11:59
296
Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy öz-özi smartfonlary öndürmäge ukyply täze öňdebaryjy kärhanany işe girizdi.
16.02.2024 14:24
246
Birleşen Arap Emirlikleri emeli intellekt pudagynda täze ösüşleri netijeli ulanmagyň düzgünlerini döretmek üçin ählumumy synag meýdançasyna öwrülmäge taýýardyr.
15.02.2024 12:12
281
Amerikanyň Birleşen Ştatlary emeli aňyň kömegi bilen döredilen oýlap tapyşlara patent berer. Bu ýagdaýda oýlap tapyjy diňe adam bolup biler.
15.02.2024 08:57
249
Ady rowaýata öwrülen «IBM» halkara tehnologiýalar kompaniýasy 100 ýaşyny doldurdy.
14.02.2024 10:47
258
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 35 ýaşa çenli raýatlaryň arasynda innowasion tehnologiýalaryň bäsleşigini yglan edýär.
13.02.2024 16:01
229
“Huawei” kompaniýasy smartfonlarda hemra aragatnaşygynyň gerimini has-da giňeltmek we elýeterli etmek isleýär.