Samsung

Wakalar

02.03.2024 01:42
269
27-28-nji martda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler.
01.03.2024 22:14
81
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji martda Antalýa Üçünji diplomatik forumyna gatnaşdy.
01.03.2024 20:32
129
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň hünärmenleri sanly ulgam arkaly Tbilisi şäherinde geçirilen Hazarüsti ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça ikinji okuw maslahatyna gatnaşdylar diýip, agentligiň saýtynda habar berilýär.
01.03.2024 18:00
62
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji martda Antalýada geçirilen Diplomatik forumyň çäginde “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň Dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy.
01.03.2024 15:18
56
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, 1-nji martda Antalýada Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy.
01.03.2024 12:25
158
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 90-a golaý ýurtdan döwlet Baştutanlaryň, ministrleriň gatnaşmagynda Türkiýäniň Antalýa şäherinde geçirilýän Diplomatiýa forumynyň açylyş dabarasynda ilkinjileriň hatarynda çykyş eder.
01.03.2024 11:34
195
1-nji martda paýtagtymyzyň «Gül Zaman» toý mekanynda Ulag-kommunikasiýa pudagynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň gatnaşmagynda 8-nji mart Halkara Zenanlar güni mynasybetli «Zenan kalby – zemin görki» atly aýdym-sazly dabara geçirildi.
29.02.2024 19:58
188
Ýurdumyzda eli çeper ene-mamalarymyzyň we gelin-gyzlarymyzyň zehin-paýhasyndan kemala gelen halkymyzyň medeni mirasyny we milli gymmatlyklaryny wagyz etmekde uly işler alnyp barylýar.
29.02.2024 14:29
159
Çarşenbe güni, 28-nji fewralda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda daşarky we içerki bazarlarda ýurdumyzda öndürilýän nebithimiýa önümleri uly islegden peýdalandy.
29.02.2024 09:05
240
Özbegistanda internet aragatnaşygyny giňeltmek üçin şertler gowulandyrylar.