Samsung

Tehnologiýalar

20.03.2023 02:12
156
“Drom.ru” maglumat çeşmesi “Qoshcar GT Vision 1” awtoulagynyň suratlaryny çap etdi, onuň Gazagystanyň ilkinji elektrik ulagy bolmagy ahmal.
16.03.2023 15:29
242
Russiýanyň kompaniýalarynda maglumatlar tehnologiýalary pudagynda işleýän daşary ýurtly hünärmenler we olaryň maşgala agzalary Russiýada ýaşamak üçin rugsady möhletsiz we ýönekeýleşdirilen tertipde alyp bilýärler. Bu barada ýurduň IIM-i öz telegram-kanalynda habar berdi.
04.03.2023 14:25
227
Täze wodorod uçuşynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolan Kaliforniýanyň «Universal Hydrogen» kompaniýasy ähmiýetli ýeri gazandy.
03.03.2023 17:48
353
«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen elektron platformada Postshop türkmen öndürijileriniň kompýuter we elektron tehnikasynyň giň görnüşleri hödürlenýär.
02.03.2023 17:50
246
Ilon Mask emeli intellektiň (EI) howpludygyny hasap edip, bu barada özüniň birahat bolýandygyny aýtdy. Ol ABŞ-nyň hökümetini bu tehnologiýany kadalaşdyrjy haýsydyr bir edarany döretmeklige çagyrdy – diýip, Reuters habar berýär.
02.03.2023 00:56
189
Rumyniýanyň taryhynda ilkinji gezek ION atly emeli intellektli robot ýurduň premýer-ministri Nikolaýe Çukeniň geňeşçisi boldy. Çarşenbe güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Çuke öz “gullukçysyny” tanyşdyrdy. Ol jemgyýetçilik pikirine degişli meseleler bilen meşgullanar – diýip, RIA Nowosti habar berýär.
01.03.2023 17:34
461
«Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory Balkanabat we Daşoguz şäherlerini ol ýerleriň çäginde täze häzirki zaman enjamyny oturdyp, 4G aragatnaşygy bilen doly gurşap aldy. Bu barada ORIENT-e TMCELL-iň wekilleri habar berdiler.
28.02.2023 16:38
282
Ilon Mask OpenAl-dan Chat GPT-niň alternatiwasyny döretmek üçin täze barlaghanany döretmek baradaky teklip bilen emeli intellektiň barlagçylaryna ýüzlendi – diýip, Reuters habar berýär.
28.02.2023 12:04
1250
«Altyn Asyr» öýjükli aragatnaşyk operatory Türkmenistanyň üç welaýatynyň birnäçe etraplarynda 4G aragatnaşygynyň işi üçin täze enjam oturtdy. Bu barada ORIENT-e TMCELL-iň wekilleri habar berdiler.
27.02.2023 17:16
301
Яндекс kompaniýasy Forbes žurnalynyň wersiýasy boýunça 2023-nji ýylda runetiň iň gymmat kompaniýalarynyň reýtinginiň birinjiligini eýeledi. Ikinji we üçünji orny degişlilikde Wildberries we Ozon eýelediler, Forbes žurnalynda çap edilen «Runetiň 30 iň gymmat kompaniýalary - 2023» reýtingi muňa şaýatlyk edýär.