Samsung

Tehnologiýalar

12.07.2024 10:25
137
Hytaýyň telekommunikasiýalar ulgamyndaky hytaý inženerleriniň topary 6G aragatnaşygynyň meýdan synaglary üçin dünýäde ilkinji tor ulgamyny döretdiler diýip, China daily habar berýär.
12.07.2024 10:03
203
ChatGPT-ni dörediji Sem Altman Arianna Haffington bilen täze Thrive AI kompaniýany tanyşdyrdy.
12.07.2024 09:45
221
Koreýanyň tehnologiýa ägirdi «Samsung» Parižde «Galaxy Unpacked» atly iri çäre geçirdi.
10.07.2024 10:20
214
«Eatron Technologies» we «Syntiant» kompaniýalary bilelikdäki taslamasyny – emeli aň esasly akkumulýatory dolandyrmak ulgamyny tanyşdyrdylar. Bu enjamlarda, hojalyk tehnikalarynda, elektromobillerde we ş.m. energiýa saklaýjylary kämilleşdirmek üçin köpugurly moduldyr.
10.07.2024 09:45
164
Smartfonlaryň täze neslini öndürmek boýunça Xiaomi-niň Pekindäki täze zawody bir-gije gündizde 24 sagatlap adamsyz işläp biler diýip, kompaniýanyň baş direktory Leý Szýun aýtdy.
09.07.2024 09:50
259
Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew emeli aňyň kömegi bilen «Uly türki dil modelini» işläp düzmegi teklip etdi. Bu başlangyç Türki döwletleriň guramasynyň Şuşada geçirilen resmi däl sammitinde öňe sürüldi diýip, Gazagystanyň halkara habarlar agentligi Prezidentiň kabulhanasyna salgylanyp habar berýär.
03.07.2024 12:45
212
Amerikan kompaniýasy, emeli hemralary işläp düzüji we öndüriji «AST SpaceMobile» smartfonlary hatda ýapyk binalarda hem aragatnaşyk emeli hemralaryna durnukly birikdirmegi üpjün eder.
01.07.2024 11:15
292
«Huawei» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory we maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň infrastrukturasy pudagynda işewürligi dolandyrmak boýunça komitetiniň başlygy Wan Tao geljekde emeli aň tehnologiýalary bolan smartfonlaryň paýynyň ep-esli artjakdygyny aýtdy.
01.07.2024 11:10
221
Russiýanyň transmilli energetika kompaniýasy «Gazprom» beýleki pudaklara hem işjeň gatnaşyp başlady we «Smotr-W» toplumyna degişli kosmos enjamlaryny öndürmek üçin gurnama liniýasyny işe girizmäge taýýarlanýar.
01.07.2024 10:52
213
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasynyň agzalary «Innowasiýalar we emeli aň parahatçylygyň hyzmatynda» atly onlaýn maslahata gatnaşdylar.