Samsung

Wakalar

22.04.2024 23:25
118
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy. Bu barada Arkalaşygyň metbugat gullugy habar berýär.
22.04.2024 17:29
136
22-nji aprelde «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde, ABŞ-nyň Dallas uniwersitetiniň kiberhowpsuzlyk hünäri boýunça magistr derejeli, «Signet Jewelers» kompaniýasynyň maglumat howpsuzlygy boýunça inženeri, Türkmenistanyň raýaty Allamyrat Tüýliýew ýurdumyzda IT-ulgamynda işleýän we bilim alýan ýaşlaryň öňünde okuw sapagy bilen çykyş etdi.
22.04.2024 13:10
99
Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” we “Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly kitaplarynyň tanyşdyryş dabarasyny gurnady.
22.04.2024 11:34
76
Şenbe güni, 20-nji aprelde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa we ýeňil senagat önümleri, şeýle hem türkmen halylary ýerlenildi.
20.04.2024 21:29
104
Merkezi Ýewropada we Balkanlarda yssy bahardan soňra gar ýagdy, diýip Euronews habar berýär.
20.04.2024 17:54
103
Anna güni, 19-njy aprelde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa pudagynyň önümleri uly islegden peýdalandy.
19.04.2024 14:28
133
Penşenbe güni, 18-nji aprelde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa pudagynyň önümleri hem-de gurluşyk materiallary ýerlenildi.
19.04.2024 10:29
246
18-nji aprelde «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mejlisler zalynda «Agzybir maşgala – jebis jemgyýet» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
19.04.2024 09:42
175
17-nji aprelde, çarşenbe güni, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa we oba hojalyk önümleri ýerlenildi.
19.04.2024 01:06
41
Päkistanyň premýer-ministri Muhammad Şehbaz Şarif Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge, esasan hem söwda, energetika we aragatnaşyk pudaklarynda gatnaşyklary ilerletmäge gyzyklanma bildirdi. Bu babatda premýer-ministr çarşenbe güni Türkmenistanyň ilçisi Atajan Möwlamow bilen geçirilen duşuşykda öz pikirini beýan etdi.