Samsung

Tehnologiýalar

22.05.2023 16:27
625
Hytaýyň BYD Autoulag kompaniýasy we UzAuto Motors özbek kärhanasy eýýäm şu ýylyň güýzünde Özbegistanda her ýylda 50 müňden gowrak elektromobil öndürjek BYD Uzbekistan Factory kärhanasyny açarlar – diýip, ixbt.com. habar berýär.
22.05.2023 16:15
674
Dubaý emeli intellekt tehnologiýasyny (EI) ulag akymyny seljermek we ýollarda döreýän dyknyşyklary azaltmak üçin ulanar.
22.05.2023 15:20
571
Fototehnikanyň, optiki we ofis enjamlarynyň ýapon brendi Canon smartfonlary öndürijileriň arasynda mobil kameralary proýesirlemekde hyzmatdaşlyk etmegi meýilleşdirýän kompaniýany gözleýär.
20.05.2023 11:42
316
Ysraýylyň Sightful startapy Spacetop atly dünýäde ilkinji displeýsiz noutbuk bilen tanyşdyrdy – diýip, Tom`s Hardware portaly habar berýär.
19.05.2023 15:57
577
Hytaýyň Baidu tehnologiki ägirdi çagalar üçin yzarlamak funksiýasy bilen Xiaodu Qinghe ilkinji smartfon-repetitoryny hödürledi.
18.05.2023 10:12
432
Apple Park ştab-kwartirasynda boljak «ýörite çärede» Apple amerikan korporasiýasy garyşyk hakykylygyň garniturasy üçin xrOS operasion ulgamy we gurluşyň özi bilen tanyşdyrar.
17.05.2023 16:13
589
«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ (AŞTU) telekeçilere Aşgabatdaky öz ofisleriniň we bölümçeleriniň arasynda maglumatlary alyşmak üçin ýerli torlary döretmek hyzmaty bolan Ethernetden peýdalanmagy teklip edýär.
17.05.2023 12:33
668
Telly amerikan kompaniýasy ýurduň raýatlaryna tölegsiz paýlanyljak 55 dýuýmly telewizory hödürledi. Tomaşaçylar mahabatlara hemişelik tomaşa etmek arkaly onuň tölegini tölärler.
17.05.2023 12:24
497
Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Azerbaýjanyň «Sanly Ýüpek ýoluny» döretmek boýunça bilelikdäki taslamasy maglumatlaryň Merkezi Aziýa sebitinden Ýewropa berilmeginiň tizleşdirilmegine ýardam edýär.
17.05.2023 11:52
350
Milliarder Ilon Maskyň Tesla amerikan kompaniýasy eýýäm 2023-nji ýylda sürüjisiz hereket edip bilýän elektromobilleriň önümçiligine girişip biler.Bu barada Teslanyň baştutany CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda beýan etdi.