Samsung

Tehnologiýalar

30.03.2024 08:57
192
Hytaýyň Şensi welaýatyndaky Sian şäherinde sanly Ýüpek ýoluny ösdürmek boýunça forum geçiriler. Bu barada Bütindünýä internet maslahatynyň baş sekretary Žen Sýanlýan habar berdi.
30.03.2024 08:42
189
Hytaýyň China Mobile ykjam aragatnaşyk operatory täze 5G-Advanced (5GA ýa-da 5.5G) ulgamyny işe girizendigini habar berdi.
29.03.2024 14:48
195
Şu ýylyň ahyryna çenli smartfonlaryň ýerlenilýän möçberi 3% artyp, olaryň sany 1,2 milliarda ýeter. «Counterpoint Research» halkara seljeriş kompaniýasynyň hünärmenleri şeýle netijä geldiler.
29.03.2024 09:25
144
Russiýanyň “Rostelekom” telearagatnaşyk operatorynyň düzümine girýän «Ростелеком Информационные Технологии» kompaniýasy kompýuter önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär.
28.03.2024 09:27
217
Microsoft-yň Windows operasion ulgamyny we Surface enjamlaryny işläp düzýän bölüminiň täze ýolbaşçysy wezipesine Madrasdaky Hindistanyň tehnologiýalar institutynyň uçurymy bellenildi.
28.03.2024 09:25
176
Apple kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli dünýäniň ekologiýa taýdan iň arassa tehnologik kompaniýalarynyň biri bolmagy maksat edinýär.
27.03.2024 10:28
262
ÝB agza döwletleriň Baştutanlary Ýewropada kwant hasaplaýyş tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň, maýa goýmagyň we innowasiýalary ösdürmegiň esasyny goýmagy hem-de Ýewropany «dünýäniň kwant jülgesine» öwürmegi maksat edinýän «Kwant ylalaşygyna» gol çekdiler.
27.03.2024 09:11
241
MaсroPolo-nyň hasabatyna görä, dünýäde emeli intellekt ulgamyndaky öňdebaryjy hünärmenleriň aglabasy Hytaýyň wekilleridir.
26.03.2024 09:17
304
Şanhaýda sürüjisiz awtoulaglar üçin dünýäde ilkinji 5G-A IOV aragatnaşyk ulgamly synag meýdançasy açyldy (5G-Advanced Internet of Vehicles).
25.03.2024 14:14
259
«Apple» kompaniýasy şu ýylyň ahyryna çenli Hytaýda «Vision Pro» AR/VR enjamyny satuwa çykarar. Bu barada «Apple-iň» başlygy Tim Kuk Pekinde geçirilýän Hytaýyň ösüş forumynda aýtdy.