Samsung

Sport

23.03.2023 17:26
77
Parižde 2024-nji ýylda boljak Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti fransuzlary, şeýle hem daşary ýurtlylary ýaryşlarda meýletinçi bolmaklyga çagyrýar.
20.03.2023 17:35
64
Bişkekde thekwondo GTF boýunça dünýä çempionaty geçiriler – diýip, Gyrgyzystan Respublikasynyň Medeniýet, maglumatlar, sport we ýaşlar syýasaty ministrligi habar berýär.
20.03.2023 13:33
56
Türkmenistanyň dzýudo boýunça ýygyndysy 24-26-njy martda Tbiliside (Gruziýa) geçiriljek «Uly tuwalganyň» ýaryşyna gatnaşar.
19.03.2023 22:02
113
Türkmen dzýudoçylary Saraýewoda (Bosniýa we Gersegowina) ýaşlaryň arasynda geçirilen Ýewropa 2023 kubogy ugrundaky ýaryşda 1 altyn we 2 sany kümüş medala mynasyp boldular.
18.03.2023 15:41
59
Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy Ulan-Batorda (Mongoliýa) tamamlanan Aziýanyň we Okeaniýanyň Çempionatynda kümüş medallary gazandy.
18.03.2023 12:34
83
Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň türgenleriniň iki günlük forumy başlandy, ol kyrkdan gowrak Milli olimpiýa komitetleriniň wekillerini ýygnar.
17.03.2023 16:16
229
Futbol boýunça halkara federasiýasy (FIFA) 2026-njy ýylda ABŞ, Kanada we Meksika bilen bilelikde geçiriljek dünýä çempionatynyň formatynyň üýtgeýändigini yglan etdi.
17.03.2023 11:46
81
Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýetginjekler ýygyndysy Ulan-Batorda (Mongoliýa) geçýän Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionatynyň 2023 (U18) tamamlaýjy tapgyrynda Eýranyň toparyny 14:1 hasabynda ýeňdi.
17.03.2023 11:39
91
Türkmenistanda gyzlaryň arasynda gandbol boýunça ýurduň çempionaty tamamlandy. Ýaryşlar Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti we ýurtda işleýän BMG-niň agentlikleri bilen bilelikde gurnaldy.
17.03.2023 11:36
72
Zenanlaryň arasynda boks boýunça Nýu-Delide boljak dünýä çempionatyna gatnaşýan Gulzada Jorakulyýewany bäsdeşiniň ady belli boldy. Bije atyşlygyň netijesi boýunça deslapky tapgyrda onuň bäsdeşi kamerunly Mirel Ongbibou boldy.