Samsung

Sport

19.05.2023 12:53
385
FIFA 2026-njy ýylda boljak futbol boýunça dünýä çempionatynyň resmi logotip nyşanyny hödürledi, ony Kanada, Meksika we Amerikanyň Birleşen Ştatlary kabul eder.
18.05.2023 12:21
364
Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň prezidenti Wepa Mälikgulyýew 17-nji maýda çarşenbe güni Russiýanyň Küşt federasiýasynyň (RKF) prezidenti Andreý Filatow we RKF-niň ýerine ýetiriji direktory Aleksandr Tkaçýow bilen duşuşdy.
17.05.2023 12:56
404
46-njy halkara küşt Olimpiadasy 2026-njy ýylda Samarkantda geçiriler. Çäräni geçirmek üçin ABŞ-nyň dört million dollaryndan gowrak bölünip berler. Degişli karara respublikanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew gol çekdi – diýip, UzA habar berýär.
17.05.2023 11:54
341
Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysynyň (U-20) 21-nji maýdan 28-nji maýa çenli Duşenbede we Tursunzadede (Täjigistan) geçiriljek Merkezi Aziýanyň Futbol birleşmesinde dördünji çempionatyndaky bäsdeşleri belli boldy.
17.05.2023 11:44
231
Türkmenistanyň talyplarynyň ýygyndysy Geýdar Aliýewiň 100 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan halkara basketbol ýaryşynyň bürünç medalyny gazandy.
17.05.2023 11:41
291
Türkmen kikboksýorlary 18-nji maýdan 21-nji maý aralygynda Stambulda (Türkiýede) geçjek dünýä Kubogynda çykyş ederler. Ýaryşyň guramaçysy bolup Kikboksing guramalarynyň bütindünýä birleşmesi (WAKO) çykyş edýär.
17.05.2023 11:18
209
FIFA-nyň sebitleýin tehniki utgaşdyryjysy Gaýoz Darsadze (Gruziýa) 17-19-njy maýda iş sapary bilen Türkmenistana geler.
16.05.2023 10:25
285
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U-20) Merkezi-Aziýa futbol birleşmesiniň çempionatyna (CAFA) gatnaşar – diýip, subfederasiýanyň metbugat gullugy habar berýär.
15.05.2023 15:22
459
Türkmenistanly türgenler 20-nji maýdan 25-nji maý aralygynda Özbegistanyň Jyzak şäherinde geçiriljek guşakly göreş boýunça Aziýanyň Çempionatyna gatnaşarlar.
13.05.2023 20:17
263
Türkmen bilýardçylary 15-nji maýdan 20-nji maý aralygynda Russiýanyň paýtagtynda geçiriljek Moskwanyň häkiminiň kubogyna gatnaşar. Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetinde ORIENT-iň habarçysyna berlen habara görä, türkmen wekiliýetiniň düzümini 13 sportçy bilen birlikde 17 adamdan ybarat.