Samsung

Ykdysadyýet

27.05.2023 00:52
195
Hökümetara türkmen-gruzin Ykdysady hyzmatdaşlyk Geňeşiniň nobatdaky mejlisi 5-6-njy iýunda Tbiliside geçiriler. Bu barada anna güni geçirilen türkmen hökümetiniň mejlisinde wise-premýer Batyr Atdaýew habar berdi.
26.05.2023 17:36
521
Penşenbe güni, 25-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $1,3 mln amerikan dollaryna we 3,1 müň türkmen manadyna deň bolan 4 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
26.05.2023 14:50
467
Russiýa, Gazagystan we Özbegistan «üç taraplaýyn gaz birleşiginiň» çäklerindäki taslamalary ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirýärler – diýip, Russiýanyň energetika ministri Nikolaý Şulgine salgylanyp, TASS habar berýär. Taslama Russiýanyň gazynyň bu ýurtlaryň çägi bilen iberilmegini göz öňünde tutýar.
26.05.2023 14:47
500
Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Ýewraziýa ykdysady birleşiginiň ýurtlaryna «ÝAYB-de öndürildi» nyşany bilen bilelikdäki önümçilikleri döredip, senagat kooperasiýasyny ösdürmegi teklip etdi – diýip, guramanyň agza-döwletleriniň baştutanlarynyň duşuşygynyň jemleri boýunça «Wedomosti» habar berýär.
26.05.2023 13:53
119
Hytaý söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy güýçlendirmek ugrundaky tagallalaryň arasynda Merkezi Aziýadan has ýokary hilli önümleriň öz bazaryna girmegini makullaýar diýip, penşenbe güni Hytaýyň Söwda ministrligi beýan edendigini Sinhua agentligi habar berýär.
26.05.2023 12:08
658
Türkmenistan 2022-nji ýylda Azerbaýjana uçar kerosininiň 36,3 müň tonnasyny ABŞ-nyň 39,2 mln dollaryna eksport etdi, bu bolsa 2021-nji ýyldaka garanyňda, 4,2 esse köpdür. Bu barada Azerbaýjanyň Trend agentligi habar berýär.
26.05.2023 11:08
596
Balkan welaýatynyň kärhanalarynda elektrik energiýasynyň öndürilişi, hususan-da, — welaýat döwlet elektrik stansiýasynda 2023-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 829 mln kWt/s geçdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 99 mln kWt/s köpdür.
26.05.2023 11:05
571
2022-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky haryt dolanyşygy $438 mln-dan gowrak boldy, ösüş 72% derejesinde bellenildi. Bu barada gazak hökümetiniň baştutanynyň birinji orunbasary Roman Sklýar beýan etdi – diýip, respublikanyň Ykdysadyýet ministrligi habar berýär.
25.05.2023 17:31
772
Çarşenbe güni, 24-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda jemi bahasy $3,5 mln amerikan dollaryna deň bolan 12 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.
25.05.2023 17:01
540
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy ýörite görkezijileri girizmek arkaly söwda amallaryny ýönekeýleşdirmekde Türkmenistana goldaw berýär. Bu barada Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň bütindünýä gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk direktoratynyň Ýewraziýa bölüminiň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça taslamalaryň ýolbaşçysy Gregori Lekomta salgylanyp, Trend ýazýar.