Iň täze habarlar

Türkmenistan we Germaniýa saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýär

23.11.2023 | 09:55 |
 Türkmenistan we Germaniýa saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi we GFR-iň Federal Saglygy goraýyş ministrligi saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk meýilleri boýunça bilelikdäki jarnama gol çekdiler. Bu barada Türkmenistanyň Berlin şäherindäki ilçihanasy habar berýär.

Bu resminama Türkmen-german işewürlik forumynyň çäklerinde gol çekildi. Ol iki ýurduň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmek maksady bilen iki ýurduň saglygy goraýyş edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň düzgünlerini we ileri tutulýan ugurlaryny kesgitleýär.

Ilatyň saglygyny berkitmek, lukmançylyk we jemgyýetçilik saglygy pudagynda tejribeleri alyşmak, bu ugurda ylmy başlangyçlary we barlaglary giňeltmek hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezilýär.

Şeýle hem işewürlik forumynyň çäklerinde , Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Ýol kartasyna gol çekildi.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçihanasy

Şeýle hem okaň: