Iň täze habarlar

Halkara pul gaznasy Şanhaýda sebit merkezini döretdi

22.06.2024 | 08:07 |
 Halkara pul gaznasy Şanhaýda sebit merkezini döretdi

Halkara pul gaznasy Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň ykdysadyýetleri bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak maksady bilen, Şanhaýda sebit merkezini döretdi.

Merkezi işe girizmek dabarasy Halkara pul gaznasynyň dolandyryjy direktory Kristalina Georgiewanyň gatnaşmagynda “Luszýaszuý” maliýe forumynyň dowamynda geçirildi.

Merkez ösýän bazarlarda özüne çekiji pudaklar boýunça barlag işlerini geçirer, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň ykdysadyýetlerine ýardam berer.

Kristalina Georgiewa çärä gatnaşyjylara ýüzlenip, sebit merkeziniň döredilmeginiň halkara ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge, sebit we ählumumy maliýe durnuklylygyny saklamaga ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

ORIENT news

Foto: english.shanghai.gov.cn

Şeýle hem okaň: