Iň täze habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti sanly senagat pudagy boýunça Russiýanyň maslahatyna gatnaşýar

27.05.2024 | 10:08 |
 Türkmenistanyň wekiliýeti sanly senagat pudagy boýunça Russiýanyň maslahatyna gatnaşýar

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) Baş konsuly Güýç Garaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Nižniý Nowgorodda geçirilýän «Senagat Russiýasynyň sanly senagaty» (CIPR-2024) maslahatyna gatnaşýar.

Türkmen konsuly Nižegorod oblastynyň halkara we sebitara gatnaşyklar ministri Olga Gusewa bilen duşuşdy. Duşuşyk Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň Nižniý Nowgoroddaky wekili Sergeý Malowyň gatnaşmagynda geçirildi.

Türkmenistan Russiýanyň bu sebitiniň möhüm strategiki hyzmatdaşydyr.

Türkmen kärhanalary Nižegorod oblastynyň kompaniýalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýärler. Türkmen talyplarynyň agramly bölegi sebitdäki ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýarlar.

«Senagat Russiýasynyň sanly senagaty» maslahaty Russiýada sanly ykdysadyýet pudagyna degişli iň iri bäş çäräniň biri bolan wekilçilikli işewürlik çäresidir.

Bu çäre köp ýyllaryň dowamynda jemgyýetiň we ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň sanly özgertmelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin esasy meýdança boldy. CIPR – bu bazaryň öňdebaryjylarynyň duşuşýan we ösen tejribäniň, tehnologiýalaryň hem-de pikirleriň alyşylýan ýeridir.

Bu maslahat iri we orta kärhanalaryň, başlangyç jemgyýetleriň, ylym we sanly sungat ulgamlarynyň sanly ykdysadyýetde öňdebaryjy wekillerini bir ýere jemleýär.

ORIENT news

Foto: expert.ru

Şeýle hem okaň: