Iň täze habarlar

Täze aýfonlaryň ekranlary ozalkydan hem has uly bolar

21.11.2023 | 16:24 |
 Täze aýfonlaryň ekranlary ozalkydan hem has uly bolar

“Apple” kompaniýasy özüniň öndürýän meşhur aýfonlarynyň indiki neslini – “iPhone 16 Pronyň” ekranlaryny has ulaltmagy meýilleşdirýär.

Şeýlelikde, “iPhone 16 Pronyň” ekrany 6,27 dýuým, “16 Pro Max-yňky” bolsa, 6,86 dýuým bolar. Häzirki “iPhone 15 Pronyň” we “15 Pro Max-yň” ekranlarynyň diagonallary degişlilikde 6.1 we 6,7 dýuýma deňdigini bellemelidiris.

Esasy ulanylýan “iPhone 16” we “16 Plus” modelleri hem täze üýtgeşmeler bilen çykarylar. Olara 60 Hz täzelenme tizligi bilen LTPS matrisalar berler. Emma “iPhone 16” we “16 Plus” häzirki görkeziş ululyklaryny degişlilikde 6.12 we 6.69 dýuým möçberinde saklar.

Indiki “iPhone” smartfonlarynyň indiki nesliniň iň uly görnüşiniň “iPhone 16 Ultra” diýip atlandyrylyp bilinjekdigi ozal habar berlipdi.

ORIENT news

Foto: gazeta.ru

Şeýle hem okaň: