Iň täze habarlar

15-nji martda Aşgabatda Türkmen-Tatarstan işewürlik forumy geçiriler

11.03.2023 | 01:19 |
 15-nji martda Aşgabatda Türkmen-Tatarstan işewürlik forumy geçiriler

Türkmen-Tatarstan işewürlik forumy Aşgabatda indiki hepde, 15-nji martda geçiriler. Ikitaraplaýyn işewürlik ýygnagyna söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki iş toparynyň düzümine girýän döwlet edaralarynyň wekilleri, iki ýurduň dürli pudak edaralarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşarlar.

Dekabr aýynda Aşgabatda geçirilen türkmen-rus işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasyndaky işewür hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

“Nebit gözlemek, nebit çykarmak we gaz daşamak, awtoulag, uçar we gämi gurluşygy, energetika, himiki önümleriň üpjünçiligi, derman senagaty önümleri we lukmançylyk, agrosenagat toplumy ýaly we beýleki birnäçe ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikler bar," - diýip, Tatarstanyň baştutany şol maslahatda aýdypdy.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: