Iň täze habarlar

Türkmenistanda türkmen halysyna bagyşlanan sergi-bäsleşigine gatnaşýan toparlara ses berişlik başlandy

17.05.2024 | 10:55 |
 Türkmenistanda türkmen halysyna bagyşlanan sergi-bäsleşigine gatnaşýan toparlara ses berişlik başlandy

Türkmenistanda «Türkmen halysy – milli buýsanjymyz» atly sergi-bäsleşigine gatnaşýan toparlara ses berişlik başlandy.

Sergini guraýjylar – Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we «Türkmenhaly» döwlet birleşigi.

Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşýan gelin-gyzlaryň iň gowy çykyşlaryna 0560 gysga belgä jaň edip ses berip bilersiňiz.

Gatnaşyjy toparlar: «Ezber eller» (kod 11), «Miras» (kod 22), «Batly daragym» (kod 33), «Türkmeniň kalby» (kody 44), «Nepis» (kody 55), «Tumar» (kod 66), «Beşir» (kod 77).

Ses berişligiň netijeleri bilen şu saýtda tanşyp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: cpkr.ru

Şeýle hem okaň: