Iň täze habarlar

Tähranda geçirilen Hökümetara türkmen-eýran toparynyň duşuşygynda konsullyk, serhet we gümrük meselelerine garaldy

28.02.2024 | 13:37 |
 Tähranda geçirilen Hökümetara türkmen-eýran toparynyň duşuşygynda konsullyk, serhet we gümrük meselelerine garaldy

27-nji fewralda Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça Hökümetara türkmen-eýran toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi. Onuň işine iki ýurduň degişli ministrlikleriň we pudak edaralaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

Mejlisde Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministriň orunbasary A.Gurbanow, Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetine bolsa, Daşary işler ministriniň orunbasary Alireza Bikdeli ýolbaşçylyk etdiler.

2.jpg

Duşuşugyň dowamynda taraplar 2023-nji ýylyň fewralynda Aşgabatda geçirilen hökümetara toparyň 15-nji mejlisinde gelnen ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň gidişini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar hem-de ähli ýetilen ylalaşyklaryň pugta ýerine ýetirilmeginiň zerur bolup durýandygyny nygtadylar.

Dostlukly ýagdaýda geçen duşuşygyň netijeleri boýunça Jemleýji teswirnama gol çekildi.

ORIENT news

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: