Iň täze habarlar

Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport-import amallaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy

24.02.2024 | 15:02 |
 Ahal welaýat gümrükhanasynda eksport-import amallaryna degişli meseleler maslahatlaşyldy

Gümrük kanunçylygyna täze girizilen kadalar, daşar ykdysady işi amala aşyrmagyň meseleleri Ahal welaýat gümrükhanasynyň binasynda geçirilen Eksport we import amallary boýunça pudagara duşuşygynyň barşynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Pudagara okuw-maslahatyna şeýle hem Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň, Türkmenistanyň Maldarçylyk we guşçulyk senagaty döwlet birleşiginiň Döwlet weterinariýa gullugynyň, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň, «Türkmendemirýollary» we «Türkmenawtoulaglary» agentlikleriniň, «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri we başga-da birnäçe ulag-logistika kompaniýalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň hünärmenleri hem-de hususy telekeçiler gatnaşdylar.

Gatnaşyjylar eksport we import ýüklerini resmileşdirmegiň düzgünleri, hususy telekeçilere hödürlenilýän ýeňillikler bilen tanyş boldular. Olar şeýle hem "Eskport-import amallarynyň "Bir penjire" ulgamy" taslamasynyň çäklerinde daşary ykdysady gatnaşyklaryň resminama işlerini sanly ulgama geçirmegiň mümkinçililerine hem garadylar.

ORIENT news

Foto: customs.gov.tm

Şeýle hem okaň: