Iň täze habarlar

"Huawei" geljek ýylda telekommunikasiýa pudagynyň taryhyny täzeçil ýazmagy maksat edinýär

11.12.2023 | 20:48 |
 "Huawei" geljek ýylda telekommunikasiýa pudagynyň taryhyny täzeçil ýazmagy maksat edinýär

2024-nji ýylda "Huawei" telekommunikasiýa pudagynyň taryhyny täzeden ýazmak isleýär. Bu barada "Huawei Consumer Business Group-yň" baş direktory Ýuý Çendun kompaniýanyň ýyllyk hasabat maslahatynda mälim etdi.

Ol kompaniýanyň geljek ýyldan iň täze, innowasion we täze üýtgeşmelere eýe bolan önümlerini satuwa çykarjakdygyny aýtdy.

"Her kimiň garaşyşyndan hem has ýokary zatlary hem-de beýlekileriň pikirini hem etmeýän, edip bilmejek we hatda edip bilmejek zadyny ýerine ýetirmegi dowam etdireris diýip umyt edýärin" diýip, ol belleýär.

Ozal hem öňe sürlüşi ýaly bu ugurda üstünlikleriň biri 5G aragatnaşygy goldaýan ýeke-täk kristal ulgamly (çip) tehnologiýa önümleri bolup biler.

Täze bir çipli ulgam sanly, analog, radio signallaryny kabul edip we gaýtadan işläp biler ýa-da bir çipdäki prosessor, giriş enjamy, RAM we uzak möhletli ýat bölümini birleşdirip, analog-sanly modemimde işläp biler.

Şeýle hem indiki ýyl "Huawei" kompaniýasy platformalarynda we eýeçiliklerinde “HarmonyOS” operasiýa ulgamly täze awtoulaglaryň çykarylmagyna garaşylýar.

ORIENT news

Foto: ixbt.com

Şeýle hem okaň: