Iň täze habarlar

Biržada ýeňil senagatyň önümleri satyldy

11.12.2023 | 10:25 |
 Biržada ýeňil senagatyň önümleri satyldy

9-njy dekabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynda geçirilen söwdalaşyklarda ýeňil senagatyň önümleri satyldy.

Daşarky bazarda Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri türkmen kompaniýalary bilen 100 göterim arassa pagta ranforsyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar.

Şol gün geçirilen söwdalaşyklarda jemi bahasy 451 müň ABŞ dollar bolan bir geleşik baglaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasynda geçirilen söwalaşyklar barada giňişleýin şu salgy boýunça öwrenip bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: