Iň täze habarlar

Aşgabatda fransuz dili olimpiadasynyň ýeňijileri sylaglanar

07.06.2023 | 21:01 |
 Aşgabatda fransuz dili olimpiadasynyň ýeňijileri sylaglanar

Fransuz dili boýunça olimpiadanyň ýeňijileri 8-nji iýunda Aşgabatda sylaglanar. Baýrak gowşurylyş dabarasy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda bolar.

Mekdepleriň, ýokary okuw jaýlarynyň we Fransuz institutynyň okuwçylarynyň arasynda dil bäsleşigi adaty bir zat boldy we yzly-yzyna üçünji ýyl geçirilýär. Olimpiada ilkinji gezek welaýat - Daşoguz, Mary, Türkmenabat we Kerkiniň fransuz dili öwrenilýän mekdepleriniň okuwçylary gatnaşdy. Paýtagtyň bilim edaralaryna 9 mekdebiň okuwçylary, şeýle hem Aşgabadyň Halkara mekdebi, Fransuz MLF- Bouygues mekdebi we Fransuz institutynyň talyplary wekilçilik etdi. Jemi 460 çaga öz dillerini we fransuz dilini bilýändigini görkezdi.

Häzirki bäsleşigiň mowzugy «temps» - terjimede «howa» we «wagt» manysyny berýär. Synagyň birinji tapgyry şu ýylyň aprel-maý aýlarynda mekdeplerde geçirildi - gatnaşyjylar fransuz dilinde sowalnamany doldurdylar we diktant ýazdylar. Olimpiadanyň jemleýji tapgyry Aşgabatda dilden geçirildi we welaýatly mekdep okuwçylary bäsleşige sanly aragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.

Ýeňijiler ýatdan çykmajak sowgatlar alarlar. Birinji orny gazananlar çäräniň hemaýatkärleri bolan «Bouygues Turkmen», «TotalEnergie» we «VINCI Construction» fransuz kompaniýalaryndan häzirki zaman noutbuklaryny alarlar.

Olimpiadany gurnaýjylar, Fransiýanyň ilçihanasyndaky Fransuz instituty bilen bilelikde Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

ORIENT news

Foto: Depositphotos

Şeýle hem okaň: