Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda oba hojalygy we nebithimiýa pudagynyň önümleri ýerlenildi

24.06.2024 | 09:35 |
 Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda oba hojalygy we nebithimiýa pudagynyň önümleri ýerlenildi

21-nji iýunda, anna güni, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa hem-de oba hojalygynyň pudagynyň önümleri ýerlenildi.

Serbiýanyň işewürleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen arassalanmadyk guradylan buýan köküni satyn almak boýunça geleşikler baglaşdylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserni kärhanasynda öndürilen binýatlyk ýagy “СH-600” satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy 4 950 000 manat we ABŞ-nyň 337 500 dollary bolan geleşikleriň 4-si hasaba alyndy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň kotirowkalary bilen şu salgyda tanşyp bolýar.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: