Iň täze habarlar

Gyrgyzystanda “Arkalaşygyň çagalary” atly halkara medeni-bilim forumy geçiriler

21.06.2024 | 09:30 |
 Gyrgyzystanda “Arkalaşygyň çagalary” atly halkara medeni-bilim forumy geçiriler

25-nji iýun 4-nji iýul aralygynda Çolpon Atada Yssyk Kul kölüniň kenarynda “Arkalaşygyň çagalary” atly IX halkara medeni-bilim forumy geçiriler. Bu barada GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň Sekretariatynyň metbugat gullugy habar berýär.

Çäre GDA-nyň Parlamentara Assambleýasy hem-de Gyrgyzystanyň Žogorku Keneşi tarapyndan guralýar.

Forum Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň mekdep okuwçylaryny bir ýere jemlär. Olar öz ýurtlarynyň milli däp-dessurlary bilen tanyşdyrarlar.

Forumyň çäklerinde sergileri, ussatlyk sapaklary, sport ýaryşlaryny, intellektual oýunlary, okuw maslahatlaryny, aýdym-saz bäsleşiklerini, sungat agşamlaryny we başga-da köp sanly çäreleri geçirmek göz öňüne tutulýar.

“Arkalaşygyň çagalary” atly halkara medeni-bilim forumy Gyrgyzystanyň Žogorku Keneşiniň başlangyjy boýunça esaalandyryldy we GDA-nyň Parlamentara Assambleýasy tarapyndan goldanyldy. Bu çäre çagalary we ýaşlary hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk ruhunda terbiýelemek üçin halkara meýdançany döretmäge gönükdirilendir.

Ilkinji forum 2013-nji ýylda Çolpon Atada geçdi.

ORIENT news

Foto: iacis.ru

Şeýle hem okaň: