Iň täze habarlar

GDA ýurtlarynyň ilkinji teatr festiwaly Samarkandy Arkalaşygyň medeni paýtagty - 2024 hökmünde kabul eder

21.09.2023 | 00:36 |
 GDA ýurtlarynyň ilkinji teatr festiwaly Samarkandy Arkalaşygyň medeni paýtagty - 2024 hökmünde kabul eder

Özbegistanyň Samarkand şäheri 2024-nji ýylyň martynda Garaşsyz döwletler arkalaşygynyň 1-nji teatr festiwaly geçiriler. GDA agza ýurtlaryň dokuz teatry döredijilik sergisine gatnaşar diýip, welaýat häkiminiň syýahatçylyk, medeni miras we sport boýunça orunbasary Rustam Kobilow metbugat wekillerine aýtdy.

Eýýäm mälim bolşy ýaly, festiwaly Samarkandyň A.P. Çehow adyndaky rus drama teatrynyň «Geçen günler» sahnasynyň açar. Şeýle hem, forumyň çäginde şäherde 20-den gowrak medeni we döredijilik çäreleri meýilleşdirilýär. Olardan biri GDA ýurtlarynyň kitaphanalarynyň festiwaly bolar.

2024-nji ýylda Samarkant Arkalaşygyň medeni paýtagty diýlip yglan edildi we Daşkent bolsa, GDA-nyň ýaşlar paýtagty statusyny alar.

ORIENT news

Foto: yuz.uz

Şeýle hem okaň: