Iň täze habarlar

Gurýewa we beýleki türkmen agyr atletikaçylary Gawanada geçirilýän Olimpiada-2024-iň saýlama tapgyryna gatnaşarlar

08.06.2023 | 16:29 |
 Gurýewa we beýleki türkmen agyr atletikaçylary Gawanada geçirilýän Olimpiada-2024-iň saýlama tapgyryna gatnaşarlar

Türkmen türgenleri sekizinji iýunda Gawanada (Kubada) başlanjak Agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň (IWF) Gran-pri bäsleşigine gatnaşarlar.

ORIENT-iň habarçysyna ýurdumyzyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komietinde habar bermeklerine görä, öňde boljak ýaryşa türkmen wekiliýetiniň düzümini dört adam, şol sanda üç türgen düzdi. Erkekleriň toparyna: Gaýgysyz Töräýew we Şatlyk Şöhradow girdiler. Zenanlar derejesinde 2020-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalçysy Polina Gurýewa çykyş eder.

Türkmen wekiliýetine milli toparyň baş tälimçisi Mansur Rejepow baştutanlyk eder.

Agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň Gran-pri (IWF) bäsleşigi – olimpiýa seçiminiň bir tapgyrydyr. Bu ýaryşda 70-den gowrak ýurtdan dört ýüzden gowrak ştangaçy ýygnanar, olar 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiada gatnaşyjylary kesgitlemek üçin reýtingdäki ýerler üçin göreşerler.

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: